Powracają problemy z polisami z UFK

Powracają problemy z polisami z UFK
Fot. stock.adobe.com/mnimage
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko, że ubezpieczyciele oferują polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) ze zbyt wysokim poziomem ryzyka.

Regina Skibińska: W przypadku gdy z analizy ankiety potrzeb wynika, że potrzeby klienta są nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w dziedzinie ubezpieczeń na życie lub sytuacji finansowej lub zakład ubezpieczeń nie oferuje ubezpieczenia odpowiedniego do jego potrzeb, towarzystwo powinno przekazać klientowi tę informację

Po paru latach od porozumień, które ubezpieczyciele zawarli z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zmiana regulacji prawnych wraca kwestia polis inwestycyjnych niekorzystnych dla klientów.

Złe praktyki

KNF zaobserwowała pośród zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia z UFK praktykę, która polega na oferowaniu umowy ubezpieczenia nieodpowiedniej do potrzeb.  Przejawia się to w takim doborze przez zakład ubezpieczeń ofert UFK, w których poziom ryzyka inwestycyjnego znacząco przewyższa poziom ryzyka inwestycyjnego akceptowany przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego. A to jaki poziom ryzyka jest akceptowalny, wynika z przeprowadzonej przed zawarciem umowy ankiety potrzeb, na podstawie której towarzystwa przedstawiają rekomendacje.

W przypadku gdy z analizy ankiety potrzeb wynika, że potrzeby klienta są nieadekwatne do jego doświadczenia, wiedzy w dziedzinie ubezpieczeń na życie lub sytuacji finansowej lub zakład ubezpieczeń nie oferuje ubezpieczenia odpowiedniego do jego potrzeb, towarzystwo powinno przekazać klientowi tę informację.

Duże ryzyko

Nadzór podkreśla, że w przypadku ubezpieczeń, w których istnieje możliwość wyboru wielu różnych UFK, zakład ubezpieczeń powinien każdorazowo proponować zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedniego do potrzeb klienta. To z kolei powinno obejmować swym zakresem dokonanie wyboru UFK o poziomie ryzyka akceptowalnym przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego.

KNF przypomina, że zawarcie lub przystąpienie do umowy ubezpieczenia, w ramach której dostępne będą UFK o poziomie ryzyka wyższym niż poziom ryzyka akceptowany przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, możliwe jest jedynie na podstawie pisemnego żądania.

Zakłady ubezpieczeń nie mogą podejmować żadnych działań zmierzających do odejścia od tej zasady przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Powinny one respektować wywodzony z ankiety potrzeb wybór akceptowalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego.