Portfel Studenta 2020: koszty studiowania coraz wyższe, a sytuacja materialna gorsza niż przed COVID-19

Portfel Studenta 2020: koszty studiowania coraz wyższe, a sytuacja materialna gorsza niż przed COVID-19
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rosną koszty utrzymania się na studiach - średni miesięczny rachunek wydatków polskiego studenta wynosi ponad 2600 zł, co oznacza wzrost o ok. 500 zł w stosunku do roku ubiegłego. Ponad połowa studentów (54%) wskazała, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy ich sytuacja materialna pogorszyła się - to najważniejsze wnioski płynące z piątej edycji Raportu "Portfel Studenta" opublikowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021.

Jak wskazują dane #WIB, powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 zł #Studenci #PortfelStudenta2020 #KosztyStudiowania #COVID19 #ZBP

Młodzi ludzie potrafią oszczędzać

Bez względu na wysokość miesięcznych wydatków (i dochodów), cenną umiejętnością jest wykształcenie w sobie nawyku regularnego odkładania pieniędzy.

Jak wskazują dane WIB, powyżej 250 zł miesięcznie potrafi zaoszczędzić aż 47% młodych Polaków, przy czym 15% odkłada kwotę nawet powyżej 500 złotych.

Tegoroczny Raport, dostarcza również ciekawych wniosków w zakresie oceny przez młodych Polaków własnego potencjału finansowego.

Na tle swoich rówieśników, studenci w blisko 40% uważają, że ich status materialny jest podobny do reszty grupy. Z kolei blisko 30% uznaje się za lepiej sytuowanych.

Koszty zakwaterowanie studenta

Autorzy raportu, wskazują, że jednym z kluczowych składowych miesięcznego rachunku studenta, oprócz wyżywienia i ewentualnie czesnego, jest zakwaterowanie. Jak wynika z badania przygotowanego w lipcu br. przez Centrum AMRON i WIB, pandemia wpłynęła również na sytuację mieszkaniową aż 63% studentów w Polsce.

Prawie co trzeci student zerwał lub zawiesił umowę najmu i wyprowadził się z miasta, w którym studiował. Ponadto, 30% ankietowanych stwierdziło, że opłaty mieszkaniowe obniżyły się w związku z decyzją o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na uczelniach.

Czytaj także: Mieszkania dla studentów – w tym roku akademickim ceny najmu spadną

Aż 62 %studentów pracuje

Spięcie miesięcznego budżetu i wypracowanie ewentualnych nadwyżek dla większości studentów wiąże się z podjęciem pracy dorywczej. Jak wynika z danych WIB, obecnie aż 62% studentów pracuje, ale jedynie co czwarty (25%) zarabia „na rękę” powyżej 2000 zł.

Jeszcze ciekawiej, prezentują się oczekiwania młodych Polaków co do preferowanych zarobków, wpływających co miesiąc na konto za 10 lat. Aż 93% z badanych nie wyobraża sobie, aby wtedy dostawać “na rękę” mniej niż 4000 zł. Najwyższe ambicje, aby zarabiać ponad 10 000 zł ma 25% z nich.

Największe szanse zaspokoić takie oczekiwania mają absolwenci kierunków technicznych i ścisłych. Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, średnie zarobki w rok po uzyskaniu dyplomu w tym przypadku wynoszą 3781 zł brutto (w przypadku nauk technicznych) i 3429 zł brutto (w przypadku nauk ścisłych).

Na znacznie mniejsze dochody mogą z kolei liczyć absolwenci kierunków artystycznych (2333 zł brutto) i przyrodniczych (2116 zł brutto), choć należy podkreślić wzrost

Studenci korzystają ze zdalnej bankowości, choć nie zawsze bezpiecznie

Zarządzanie finansami dla młodych Polaków, jeszcze przed marcowym lockdownem, wiązało się z korzystaniem z kanałów zdalnych bankowości. Wyniki ankiety WIB i Parlamentu Studentów RP przedstawione w Raporcie wskazują, że co najmniej raz dziennie z aplikacji bankowej korzysta
w Polsce co trzeci student (34%), a blisko połowa (49%) używa jej minimum raz w tygodniu.

Co ważne, większość z młodych użytkowników pamięta nie tylko o wygodzie, ale i bezpieczeństwie. Ponad połowa (58%) ma zainstalowane oraz ‒ co ważne ‒ aktualne oprogramowanie antywirusowe na smartfonie. Jednak z drugiej strony aż 30% młodych Polaków nie posiada, a 12% nie wie czy posiada oprogramowanie, które w skrajnych przypadkach może zabezpieczyć przed utratą ważnych danych czy środków na koncie.

Wiedza finansowa ciągle kuleje

Zresztą, brak lub niedostateczny poziom szeroko rozumianej wiedzy finansowej to wciąż duża bolączka młodego pokolenia. Jak wynika z tegorocznego badania WIB i Fundacji GPW, zdecydowanie najgorzej (jako słabą lub bardzo słabą) znajomość podstaw oceniają osoby młode w wieku studenckim, czyli 18-24 lata (83%).

Ponadto, blisko co drugi badany (48%) przyznał, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych, a 7% podpisuje takie dokumenty bez jakiegokolwiek zapoznania się z ich treścią.

Pełna wersja Raportu „Portfel Studenta 2020” na stronach www Związku Banków Polskich >>> tutaj i Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Dostępny jest również Raport Centrum AMRON i WIB „Studenci na rynku nieruchomości 2020” tutaj

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, Warszawski Instytut Bankowości / WIB