Ponad 9 mln klientów banków może korzystać z mojeID

Ponad 9 mln klientów banków może korzystać z mojeID
Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR. Fot. KIR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O obecnym zasięgu usługi mojeID i o perspektywach rozwoju tego narzędzia zdalnej identyfikacji rozmawiamy z Piotrem Alickim, Prezesem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

#PiotrAlicki: Wiemy, że zdalna weryfikacja tożsamości jest kluczem do dalszego rozwoju polskiej gospodarki w wersji cyfrowej #BPS #SGB @KIR__pl @MC_GOV_PL

Robert Lidke: Kto może dzisiaj na przełomie sierpnia i września korzystać z usługi mojeID?

Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR: Udostępniając mojeID zaoferowaliśmy rynkowi bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości. Można dzięki temu zidentyfikować się online w oparciu o dane uwierzytelniające, które pochodzą od podmiotu określanego jako dostawca tożsamości. Obecnie taką rolę pełnią banki, które jednoznacznie i wiarygodnie potwierdzają tożsamość danej osoby.

Na dziś w usłudze mojeID już funkcjonują PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, a  także banki spółdzielcze zrzeszone i współpracujące z Bankiem BPS i SGB-Bankiem. Kolejne wdrożenia są finalizowane.

Możliwość zdalnego udostępniania informacji wrażliwych otwiera drogę do całkowicie zdigitalizowanej obsługi klienta i  przeniesienia wielu procesów do sfery wyłącznie cyfrowej. W Polsce ponad 18 mln klientów aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej[1].

Biorąc pod uwagę liczbę klientów banków udostępniających mojeID, z usługi może obecnie korzystać ponad 9 mln osób, nie licząc klientów banków spółdzielczych. To dobry wynik, ale wiemy, że wciąż mamy dużo do zrobienia.


[1] https://prnews.pl/wp-content/uploads/2020/06/polska_bankowosc_w_liczbach_i_kw_2020.pdf

Ile firm sięga obecnie po mojeID? Co to za firmy i w jakich branżach działają?

W ciągu roku od wprowadzenia usługi na rynek, mojeID z sukcesem zadebiutowało w wielu branżach. Nasze rozwiązanie jest stosowane w opiece zdrowotnej (Medicover), energetyce (PGNiG), finansach (Diners Club Polska) czy branży gier losowych (Totalizator Sportowy).

Ostatnio mieliśmy pierwszą implementację w sektorze telekomunikacyjnym (T-Mobile). Wśród dostawców usług wykorzystujących mojeID są najwięksi ubezpieczyciele: PZU, PKO Ubezpieczenia, Nationale Nederlanden i Open Life.

Jak widać, w tej cyfrowej awangardzie znaleźli się liderzy swoich sektorów, firmy wyznaczające trendy w rozwoju krajowej gospodarki. Wdrożenie mojeID przez kolejnych dostawców usług i dostawców tożsamości jest kwestią najbliższego czasu.

mojeID ostatnio pojawiło się w bankach spółdzielczych o czym mówiliśmy podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej w maju tego roku. Jak istotne jest pojawienie się tego rozwiązania w tym sektorze?

Banki należące do zrzeszeń SGB i BPS są, pod względem liczby banków, jedną z największych tego typu społeczności w Europie. Widzimy, że Zrzeszenia są świadome rosnących oczekiwań klientów wobec banków i wykazują się sprawnością we wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych.

Dotyczy to także, szczególnie istotnych w obecnych czasach, usług umożliwiających zdalne procedowanie spraw. Dalszy rozwój cyfrowych usług komercyjnych i publicznych wymaga wykorzystania tożsamości cyfrowej. Biorąc pod uwagę przekrój branż, wykorzystujących mojeID, jest to narzędzie, które może skutecznie wesprzeć proces cyfryzacji Polski.

Klienci banków spółdzielczych, którzy zyskali dostęp do zaufanego narzędzia, umożliwiającego załatwianie wielu spraw zdalnie już teraz są jego beneficjentami.

Warto zaznaczyć, że cechą wyróżniającą usługę KIR jest integracja systemu identyfikacji elektronicznej – w oparciu, o który działa mojeID – z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym. W efekcie, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online, zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną.

Jak wygląda zdalne potwierdzanie tożsamości w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne i urzędy?

Pamiętajmy o istotnym czynniku wyróżniającym mojeID. To rozwiązanie skutecznie uwierzytelniające użytkownika w obu sferach – zarówno w dostępie do usług świadczonych przez firmy komercyjne, jak i przez administrację publiczną.

Jest to możliwe dzięki integracji usługi dostarczanej przez KIR z Węzłem Krajowym (login.gov.pl), czyli miejscem, do którego w trybie online podłączone są systemy i jednostki administracji publicznej, udostępniające usługi zdalne dla obywateli. Na dziś, za pomocą mojeID, do Węzła Krajowego oraz Profilu Zaufanego mogą się logować klienci PKO BP, Inteligo oraz większości banków spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z Bankiem BPS i SGB-Bank. Wdrożenia w kolejnych bankach będą miały miejsce jeszcze w tym roku.

Węzeł Krajowy został tak zaprojektowany, żeby w jednym miejscu udostępniać wszystkie usługi oferowane przez administrację publiczną, a każdy obywatel mógł w tym jednym miejscu załatwić w trybie online wszystkie tzw. sprawy urzędowe.

Już teraz można, uwierzytelniając się przez mojeID, wystąpić np. wnioskiem o nowy dowód, składać urzędowe pisma czy sprawdzić stan punktów karnych (za mandaty). Potwierdzenie tożsamości z mojeID otwiera dostęp do wszystkich usług publicznych prezentowanych w Węźle Krajowym, bez konieczności ustanawiania i pamiętania osobnych haseł do poszczególnych systemów czy urzędów.

Ten sam sposób uwierzytelniania dotyczy usług komercyjnych. To konkretna korzyść dla użytkownika, który dostaje wygodne narzędzie usprawniające poruszanie się w świecie cyfrowym, a dzięki uczestniczeniu banków w procesie uwierzytelnienia, ma także gwarancją bezpieczeństwa usługi.

Jak popularność usług zaufania przekłada się na zainteresowanie mojeID?

Doroczne badanie Kantar dla KIR i ZBP pokazuje, jak szybko rośnie nie tylko zainteresowanie Polaków usługami zdalnej weryfikacji tożsamości, lecz także wiedza na ten temat. Ten rok był pierwszym, w którym nikt z ankietowanych nie udzielił odpowiedzi, że nie widzi dla siebie zastosowania tożsamości cyfrowej.

Porównując tegoroczne wyniki do poprzednich lat, widzimy także rosnące zainteresowanie wykorzystaniem tożsamości cyfrowej do takich czynności, jak rejestracja w serwisach internetowych, odzyskiwanie haseł czy autoryzacja dyspozycji i oświadczeń.

Jednym z najczęściej wymienianych zastosowań mojeID, którego oczekują klienci, są kontakty z firmami dostarczającymi usługi publiczne – dostawcami prądu, gazu, wody i wywożącymi odpady. Z tego powodu mamy nadzieję na rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami, reprezentującymi te branże, także z podmiotami należącymi do samorządów.

Jak Pan powiedział dzięki mojeID klienci tych firm mogą m.in. rejestrować się w celu uzyskiwania zdalnego dostępu do portali, odzyskiwać hasła, zawierać umowy czy zlecać polecenie zapłaty. Co wiadomo na temat zainteresowania MSP tego typu usługą?

Wdrożeniem mojeID zainteresowane są firmy różnej wielkości. Wśród usługodawców udostępniających swoim klientom nasze rozwiązanie możemy wymienić podmioty, które formalnie mieszczą się w kategorii małych przedsiębiorstw. Mamy oczywiście także przykłady firm z grupy największych pracodawców w kraju.

Jest kilka czynników, które sprawiają, że mojeID może być usługą szczególnie atrakcyjną dla mniejszych przedsiębiorstw. Zaliczę do nich wyeliminowanie konieczności przesyłania dokumentów papierowych, weryfikujących tożsamość oraz ich późniejszej fizycznej archiwizacji, co znacząco zmniejsza koszty ponoszone przez klientów i  przez firmy. Niższe koszty przekładają się na większą konkurencyjność na rynku.

Ponadto identyfikacja cyfrowa może pomóc w optymalizacji procesów biznesowych, przyspieszyć i usprawnić obsługę klienta, a także powiększyć rynek, umożliwiając obsługiwanie klientów z całego kraju.

Wirtualizacja procesów umożliwia rozszerzenie obszaru działania firmom funkcjonującym lokalnie, bez konieczności tworzenia dodatkowych oddziałów.

Pandemia zintensyfikowała naszą obecność w sieci, coraz więcej spraw załatwiamy zdalnie, już teraz mamy różne metody ułatwiające logowanie, interakcje z administracją czy zdalną identyfikację. Z pewnością z czasem pojawią się też nowe. Na co warto zwrócić uwagę korzystając z dostępnych usług?

W Polsce przyjęto federacyjny model potwierdzania tożsamości – to oznacza, że na rynku przewidziana została przestrzeń dla współistnienia różnych metod, umożliwiających zdalną identyfikację.

Różne rozwiązania mogą być wprowadzane równolegle i funkcjonować na zasadzie komplementarności. To zrozumiałe, że taki kontekst regulacyjny, z jakim mamy do czynienia w Polsce w tym obszarze, sprzyja konkurencyjności.

Przy czym jeśli przyjmiemy, że nadrzędnym celem jest doprowadzenie do przyspieszenia rozwoju e-gospodarki w oparciu o możliwość wykorzystania cyfrowej tożsamości, to na pewno warto stawiać na popularyzację rozwiązań, które wspierają ten trend, pamiętając jednak o tym, że bezpieczeństwo w sieci zawsze należy traktować priorytetowo. Bo lokalną gospodarkę powinniśmy digitalizować konsekwentnie, ale przede wszystkim odpowiedzialnie.

Chciałbym w tym miejscu pokusić się o nieco szersze spojrzenie na wykorzystanie cyfrowej tożsamości w kontekście usług zaufania, przywołując temat podpisu elektronicznego.

Od marca KIR, obok wersji standardowej, oferuje e-podpis również w wersji chmurowej, pod nazwą mSzafir. mSzafir to kwalifikowany podpis elektroniczny, który zapewnia podpisanym dokumentom moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu. Wyeliminowanie konieczności stosowania karty kryptograficznej i czytnika na rzecz rozwiązań chmurowych sprawiło, że ta nowoczesna usługa jest całkowicie cyfrowa i udostępniana w pełni online.

A z kolei dzięki silnemu uwierzytelnieniu zapewnianemu przez mojeID, mSzafir można uzyskać  w pełni zdalnie, w oparciu o dane potwierdzane przez bank. Dlatego mSzafir i mojeID są postrzegane jako uzupełniające się produkty, choć jak najbardziej te dwie usługi mogą być wykorzystywane osobno.

Zatem, jeżeli w danym procesie potrzebna jest jedynie identyfikacja użytkownika, to w zupełności wystarczy skorzystanie z mojeID, czy też z podobnej usługi o porównywalnych walorach.

Natomiast jeżeli chcemy zawrzeć prawnie wiążącą umowę, to w świecie realnym podpisujemy dokument własnoręcznie, a w świecie wirtualnym korzystamy z mSzafir, bądź standardowego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, składanego w oparciu o certyfikat zapisany na karcie kryptograficznej.

Jakie są dalsze plany rozwoju mojeID? Na jakie obszary w pierwszej kolejności stawia KIR?

Usługa mojeID jest na naszym rynku jedynym komercyjnym rozwiązaniem, które spełnia standardy bezpieczeństwa i kryteria prawne określone w unijnym rozporządzeniu eIDAS i w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Od początku mojeID było projektowane jako usługa, która ma być bezpieczna, a przy tym wygodna w użyciu i dająca maksymalną kontrolę użytkownikowi nad jego danymi. W ramach weryfikacji tożsamości za pomocą mojeID wysyłane są tylko te informacje, których potrzebuje dana strona oraz na których przesłanie użytkownik każdorazowo wyraża zgodę. Takie podejście do prywatności jest cechą wyróżniającą naszą usługę.

Dlatego, myśląc o rozwoju mojeID, niezmiennie stawiamy na komfort użytkowania usługi i bezwzględne bezpieczeństwo konsumentów.

Wiemy, że zdalna weryfikacja tożsamości jest kluczem do dalszego rozwoju polskiej gospodarki w wersji cyfrowej. Naszym zadaniem jest wspierać ten proces w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Źródło: aleBank.pl