Ponad 164 mln euro z Funduszy norweskich i EOG na rzecz środowiska i klimatu

Ponad 164 mln euro z Funduszy norweskich i EOG na rzecz środowiska i klimatu
Fot. stock.adobe.com/ipopba
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Klimatu podpisały umowy w sprawie nowego programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", uruchomionego w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podało Ministerstwo Klimatu. Budżet całkowity programu to 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy.
Budżet całkowity programu to 164,7 mln euro, z których 140 mln euro stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy #FunduszeNorweskie @MinKlimatu @MFIPR_GOV_PL

„Dwa lata przygotowywaliśmy się do wdrażania programu, konsultując tematy z naszymi partnerami, wsłuchując się w głosy interesariuszy tego procesu, analizując polskie potrzeby, wynikające z badań i bogatych doświadczeń we wdrażaniu środków krajowych i zagranicznych. Definiowaliśmy cele środowiskowe, jednocześnie mając na uwadze inne ważne czynniki funkcjonowania państwa i społeczeństwa – walkę z ubóstwem energetycznym, promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez edukację oraz uwzględnianie potrzeb różnych grup – samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych” – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo została podjęta decyzja o wzmocnieniu rezultatów programu poprzez przeznaczenie dodatkowych 115 mln euro ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program pożyczkowy dla beneficjentów projektów z obszaru „Energia”, podano także.

„Przed nami bardzo napięty i ambitny harmonogram działań – 12 konkursów dot. przyrody, energii, GOZ, klimatu, skierowanych do różnych grup beneficjentów. To ogromne wyzwanie dla instytucji wdrażających – Ministerstwa Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW” – wskazał Kurtyka.

„Uruchamiamy dzisiaj największy w Polsce i Europie program wsparcia w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG. Dbanie o środowisko to nie tylko wielkie przedsięwzięcia, takie jak dążenie do gospodarki zeroemisyjnej, to również edukacja uczniów na temat ekologii i zmian klimatycznych. Program 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu’ w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony środowiska. Dofinansowanie zostanie skierowane zarówno do sektora publicznego i prywatnego, jak i organizacji pozarządowych. Wszystkie planowane w programie inicjatywy są ważne i potrzebne” – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, także cytowana w komunikacie.

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy (m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych).

Wdrażanie Programu powierzono Ministerstwu Klimatu, które będzie współpracować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz partnerami z państw-darczyńców: Norweską Agencją Środowiska (NEA), Norweską Dyrekcją ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajową Agencją ds. Energii Islandii (OS).

Skala dofinansowania różni się w zależności od obszaru wsparcia

„Skala dofinansowania różni się w zależności od obszaru wsparcia. O największe pieniądze, od 1 do 7 milionów euro, będą mogli się ubiegać beneficjenci realizujący projekty związane z rozwojem wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów grzewczych i usuwania indywidualnych źródeł ciepła. Poziom dofinansowania w Programie wyniesie od 45% do 100% i będzie uzależniony od charakteru danego obszaru, a także od maksymalnych limitów związanych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej” – podano także.

Fundusze norweskie i EOG przekazywane są do Polski jako bezzwrotne wsparcie w postaci dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Środki te pochodzą z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (państw – darczyńców). Polska stała się beneficjentem tych funduszy z chwilą przystąpienia do UE.

Źródło: ISBnews