Polski Ład zatrzyma rozwój rynku najmu? Apel Stowarzyszenia Mieszkanicznik do Premiera o zatrzymanie niekorzystnych zmian podatkowych

Polski Ład zatrzyma rozwój rynku najmu? Apel Stowarzyszenia Mieszkanicznik do Premiera o zatrzymanie niekorzystnych zmian podatkowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jeśli masz więcej niż jedno mieszkanie i rozliczasz je według skali - znacznie wzrosną Twoje obciążenia podatkowe!, alarmuje Stowarzyszenie Mieszkanicznik i kieruje do Premiera list z apelem o zachowanie amortyzacji mieszkań i wolności wyboru sposobu opodatkowania wynajmu mieszkań.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” wystosowało apel do premiera RP Mateusza Morawieckiego z prośbą o wnikliwą analizę obecnego stanu rynku najmu prywatnego pod kątem:

1/ rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków od wynajmu, a nie tych podawanych w mediach,

2/ struktury jego funkcjonowania i alokacji kapitału,

3/ poziomu świadomości prawnej, podatkowej i etycznej uczestników tego rynku w stosunku do dekad ubiegłych,

4/ destrukcyjnego wpływu na ten rynek zaproponowanych zmian, które zostały zaproponowane w ustawach: o podatku od osób fizycznych i o podatku od osób prawnych, opublikowanych w dniu 26.07.2021 polegających na:

– likwidacji możliwości rozliczenia najmu według skali podatkowej w ramach tzw. „najmu prywatnego” (źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
– likwidacji amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

oraz o odstąpienie od proponowanych zmian: pozostawienie wyboru formy opodatkowania podatnikowi i pozostawienie możliwości wliczania w koszty amortyzacji mieszkań.

Polski Ład zatrzyma rozwój rynku najmu mieszkań?

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkanicznik” jest organizacją wspierającą działania na rynku najmu prywatnego od 2012 r. i skupia ok. 20.000 członków i sympatyków.

W opinii autorów apelu dotychczasowy rozwój rynku najmu w Polsce wynikał między innymi z działającego systemu prawnopodatkowego, dającego możliwość wyboru przez podatnika najlepszej dla niego formy opodatkowania wynajmu i prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiany, które zostałyby wprowadzone do polskich przepisów w 2021 roku, powinny obowiązywać dopiero od stycznia 2023 roku

W apelu Stowarzyszenia czytamy m.in., że rozwój rynku najmu prywatnego zostanie znacznie wyhamowany, a nawet spowoduje cofnięcie jego profesjonalizacji o kilka/kilkanaście lat w przypadku wprowadzenia zmian zaproponowanych w Polskim Ładzie zmian podatkowych.

Za podwyżki podatków zapłacą najemcy

Stowarzyszenie Mieszkanicznik przypomina, że dostępność mieszkań na wynajem jest istotnym elementem polityki mieszkaniowej państwa.

Jednym z elementów, pokazujących jak bardzo dla Państwa i ustawodawcy ważny był rynek najmu, jest art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, który zwalnia z VAT wynajem nieruchomości mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

To zwolnienie wprowadzone zostało właśnie w celu zwiększenia dostępności mieszkań dla obywateli. Również projekt wprowadzenia Społecznych Agencji Najmu ma służyć temu celowi.

„Przewidujemy, że niekorzystne zmiany podatkowe, zostaną w całości przerzucone przez wynajmujących na najemców.” – czytamy w apelu kierowanym do Premiera. (…) Dodatkowe obciążenie podatkowe, które, niestety, finalnie zapłaci najemca, uderzy w najbardziej potrzebujących. Wyższą cenę najmu, zapłacą przede wszystkim obywatele, których teraz i tak nie stać na zakup własnego “M”.

Stowarzyszenie Mieszkanicznik jednocześnie apeluje o stosowanie powszechnych w innych krajach, dobrych praktyk ustawodawczych  tj. dbania o dobrą jakość stanowionego prawa, spójność z innymi ustawami a szczególnie z Konstytucją i zapisem o ochronie praw nabytych i co najmniej rocznego vacatio legis.

„Zmiany, które zostałyby wprowadzone do polskich przepisów w 2021 roku, powinny obowiązywać dopiero od stycznia 2023 roku. Jest to niezbędne, żeby podatnicy, w szczególności przedsiębiorcy, mogli się do nich rozsądnie przygotować” – czytamy w końcowym fragmencie apelu.

Źródło: aleBank.pl