Polski Ład: powstanie Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł

Polski Ład: powstanie Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł
Fot. stock.adobe.com/toshi8
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Utworzenie Funduszu Ubezpieczeń Rolniczych z budżetem 3 mld zł i zagwarantowanie 1,4 mld zł dla rolników, którzy będą chcieli ubezpieczyć się indywidualnie, rozwój przetwórstwa rolniczego i wygospodarowanie na ten cel dodatkowych 4,5 mld zł, a także budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz zbiorników retencyjnych zakłada program Polski Ład dla rolników.

Powstaje rezerwa budżetowa, która się będzie nazywała Fundusz Ubezpieczeń Rolniczych. W tym roku to będzie 3 mld zł. Poza tym będzie 1,4 mld zł na wsparcie tych rolników, którzy będą chcieli się ubezpieczyć indywidualnie, w różnych towarzystwach.

– powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji partii w Przysusze.  

Możliwość przejścia rolników na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa

Podkreślił, że planowane zmian zakładają także możliwość przejścia rolników na emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zlikwidowany ma zostać obowiązek uzyskania pozwoleń na budowę obiektów gospodarskich do 300 m2, jednocześnie zapowiedział wsparcie przetwórstwa rolniczego oraz systemów wodno-kanalizacyjnych i projektów retencyjnych.

4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa

Program zakłada przekazanie 4,5 mld zł na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym na tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży i przetwórstwa produktów rolnych oraz rozwój zakładów przetwórczych.

Planowane jest przekazanie już od 2021 r. dodatkowych 4 mld zł na wsparcie budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich i zwiększanie do 2025 r. puli środków inwestycyjnych na ten cel.  

„Ponad 3 mld zł ma trafić w latach 2021-2026 w projekty retencyjne. Wsparcie ma objąć inwestycje i na małych ciekach wodnych, zlokalizowanych na gruntach rolnych lub leśnych, inwestycje związane z odtworzeniem małych zbiorników wodnych oraz infrastruktury kulturowej w postaci młynów wodnych, dofinansowanie spółek wodnych, aby zapewnić lepszą obsługę funkcjonującej już infrastruktury melioracyjnej” – czytamy na profilu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRRW) na Twitterze.

Każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 do 5 tys. m2 będzie mógł otrzymać ryczałt nawet do 15 tys. zł, zapowiedziano.

Dodatkowe 2 mld zł ma trafić na inwestycje i wsparcie gmin popegeerowskich

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu rolnicy będą mieli szersze możliwości zbytu swoich produktów m.in. w Internecie, na darmowych targowiskach lub też w ramach regionalnych centrów sprzedaży. Będą też ułatwienia w zakresie magazynowania wytworzonych w gospodarstwie produktów. Kolejnym ułatwieniem będzie agroport, nad którym nadzór będzie miał resort rolnictwa.

Planowane są także dodatkowe dopłaty do upraw ekologicznych. Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że w obecnej perspektywie Polska ma 34,5 mld euro do dyspozycji na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Źródło: ISBnews