Polscy pracodawcy zgłosili już zatrudnienie 180 tys. Ukraińców wg nowych przepisów

Polscy pracodawcy zgłosili już zatrudnienie 180 tys. Ukraińców wg nowych przepisów
Fot. stock.adobe.com/Halfpoint
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na podstawie nowych, uproszczonych przepisów pracodawcy zgłosili zatrudnienie około 180 tys. obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowe regulacje dotyczące zatrudniania Ukraińców weszły w życie w połowie marca.

Nasz rynek pracy jest w stanie przyjąć obywateli Ukrainy. Przede wszystkim jednak musimy sobie zdać sprawę, że są to kobiety. Na dzisiaj pracuje już blisko 180 tys. osób.

– powiedziała Maląg w radiowej Jedynce.

Nowe przepisy ułatwiające zatrudnienie Ukraińców w Polsce

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy jednorazowo na okres max. 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie pozwala na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online, wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą uzyskać profil zaufany.

Czytaj także: Firmy chcą zatrudniać Ukraińców >>>

Jednocześnie zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Pracodawca zatrudniający uchodźcę z Ukrainy, musi w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy. Obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Czytaj także: 104 mln zł na aktywizację cudzoziemców w I edycji programu na lata 2022-2023 >>>

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tj. od 24 lutego br., granicę polsko-ukraińską przekroczyło dotychczas 3,726 mln osób. W tym czasie z Polski do Ukrainy odprawiono łącznie 1,72 mln osób.

Źródło: ISBnews