Polacy wciąż nie myślą o oszczędzaniu na emeryturę

Polacy wciąż nie myślą o oszczędzaniu na emeryturę
Fot. stock.adobe.com/sorrapongs
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na koniec 2021 roku tylko 11,4 proc. ankietowanych Polaków deklarowało, że oszczędza na emeryturę, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych, dotyczącego rynku consumer finance.

Priorytetem co do celów oszczędzania był wypoczynek – 38,7 proc., remont domu lub mieszkania – 36,5 proc., zakup dóbr trwałych – 26,1 proc. czy zakup samochodu – 25,0 proc.(Zob. Sytuacja na rynku consumer finance. Raport ZPF – IRG SGH.). Na podstawie ujawnionych danych można wysnuć jednoznaczny wniosek, iż w polskich gospodarstwach domowych nadal dominuje spojrzenie krótkoterminowe.

Czytaj także: 3/4 Polaków nie odkłada samodzielnie na emeryturę >>>

Mimo, że oszczędzanie na emeryturę zajmuje jedno z najniższych miejsc w rankingu, warto zaznaczyć, że w ostatnich latach można zaobserwować trend wzrostowy – w 2008 roku oszczędzanie na ten cel deklarowało 2,5 proc. respondentów, w 2018 roku już 7,3 proc., a w 2021 roku 11,4 proc.

Na emeryturę częściej oszczędzają mężczyźni

Emeryturę jako cel oszczędzania w 2021 roku, najczęściej deklarowali mężczyźni (69,2 proc.). Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez ZPF i IRG SGH, oszczędzanie na emeryturę najczęściej wskazywały osoby w wieku 30-49 lat (58,5 proc.). Ponad połowa (52,7 proc.) z tych, którzy za cel oszczędzania stawiają emeryturę mają osoby z wykształceniem wyższym.

Aż 52,4 proc. gospodarstw domowych oszczędzających na emeryturę znajduje się w dużym mieście, ponad dwa razy mniej (22,6 proc.) w średnim mieście. Wreszcie, głównym źródłem dochodów takich gospodarstw jest najczęściej praca na stanowisku nierobotniczym (46,9 proc.) lub robotniczym (36,9 proc.), a dochód przypadający na osobę w przeważającej części (55,0 proc.) gospodarstw przekracza 1400 zł.

Renta dożywotnia

Poza zgromadzonymi oszczędnościami alternatywnym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowe fundusze na emeryturze jest hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym, czyli tzw. renta dożywotnia, która na przestrzeni ostatnich lat powoli, lecz konsekwentnie zdobywa coraz większą popularność. Z raportu ZPF „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym. Lata 2010-2021.”  wynika, że fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF na koniec 2021 roku zarządzały 371 umowami z seniorami. Najwięcej, bo prawie 1/3 nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne znajdowała się w województwie mazowieckim. Drugim w kolejności było województwo pomorskie, w którym położone jest
12,7 proc. administrowanych nieruchomości, a na trzecim miejscu niezmiennie województwo śląskie, gdzie fundusze hipoteczne zarządzają 11,1 proc. wszystkich umów.

Czytaj także: Jak podwyższyć swoją emeryturę?

– Cały czas potrzeba nam budowania świadomości, czym jest renta dożywotnia i jakie korzyści niesie w praktyce. Jak pokazują badania, Polacy nie myślą z wyprzedzeniem o tym, skąd będą czerpać środki finansowe w jesieni życia. Renta dożywotnia daje seniorom nowe możliwości  – mówi Marcin Czugan, Prezes ZPF.

– Seniorzy są często nieświadomi, że oszczędności to nie tylko gotówka odłożona w banku, skarpecie lub w funduszu emerytalnym. To również nieruchomość, z której, dzięki hipotece odwróconej, można czerpać środki finansowe na emeryturze – podsumowuje Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Źródło: Fundusz Hipoteczny Dom