Poczta Polska Ochrona: Pion Poczta Polska Ochrona – tradycja i nowoczesność

Poczta Polska Ochrona: Pion Poczta Polska Ochrona – tradycja i nowoczesność
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kadra wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony, w większości z uprawnieniami na posiadanie broni, tabor specjalistycznych pojazdów przystosowanych do przewozu pieniędzy i wartościowych przedmiotów oraz własna, największa w Polsce sieć Centrów Obsługi Gotówkowej - to jedne z wielu atutów Pionu Poczta Polska Ochrona (PPO), który działa w strukturach Poczty Polskiej. Specjalizuje się zarówno w przewozie i ochronie pieniędzy, jak też w obsłudze bankomatów i wpłatomatów oraz w ochronie i zabezpieczeniu technicznym obiektów.

Dla pocztowej ochrony ważna jest tradycja

– Odwołujemy się do przedwojennych tradycji, kiedy funkcjonowała Pocztowa Służba Ochronna, która w 1946 r. została przekształcona w Straż Pocztową, a po 2005 r. w Centrum Usług Koncesjonowanych. W przeszłości służba ochrony ochraniała i odbierała utargi w większości państwowych sklepów i banków. Dziś powoli odzyskujemy stracony rynek. Praca naszego Pionu Ochrony jest doceniana przez klientów, o czym najlepiej świadczą badania przeprowadzone przez firmę IQS. Wynika z nich jednoznacznie, że 99% ankietowanych pozytywnie oceniło pracę pocztowych konwojentów – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Funkcjonowanie służb ochrony przy pocztach narodowych nie jest jedynie specjalnością Poczty Polskiej. Na działalność ochroniarską postawiła m.in. poczta szwajcarska (Swiss Post). Jej spółka Secureposte Ltd zatrudnia około 300 pracowników, którzy zajmują się obsługą m.in. banków, firm telekomunikacyjnych, szpitali, sieci handlowych i administracji publicznej. W tym segmencie działa także poczta w Czechach. U naszych południowych sąsiadów w ramach pocztowej grupy powołano spółkę Česká pošta Security s.r.o. Również świadczy ona usługi dla banków, administracji publicznej i wielu firm prywatnych.

Atutem – wysoka jakość usług i zaufanie klientów

Poczta Polska w zakresie obsługi gotówki świadczy i oferuje usługi podmiotom zewnętrznym, zarówno biznesowym jak i instytucjonalnym, takim jak np.: spółki skarbu państwa, instytucje rządowe i samorządowe, duże sieci handlowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Pion Poczta Polska Ochrona wspiera klientów w optymalizacji szeroko rozumianych kosztów związanych z obsługą gotówki. W tym celu doskonali procesy wewnątrz PPO, rozwija narzędzia usprawniające współpracę oraz ofertę produktową i dostosowuje usługi do potrzeb klientów.

– Naszym atutem jest wysoka jakość usług, terminowość i zaufanie naszych klientów. Dzięki ciężkiej pracy naszych pracowników pozycja Pionu Poczta Polska Ochrona umacnia się na rynku. Zgodnie ze strategią, chcemy zwiększyć udziały w rynku logistyki gotówki i ochrony, a co za tym idzie doprowadzić do wzrostu przychodów z tych usług. Nasze rozwiązania techniczne i organizacyjne zostały docenione przez renomowane instytucje finansowe oraz banki, a posiadane zasoby umożliwiają elastyczne dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb wszystkich klientów – mówi dyrektor zarządzający PPO Jacek Jasiński.

Obecnie PPO obejmuje ochroną i zabezpieczeniem blisko kilka tysięcy obiektów w całej Polsce, w tym obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, obiektów zakwalifikowanych do infrastruktury krytycznej państwa, budynków Poczty Polskiej oraz magazynów i pomieszczeń do przechowywania amunicji.

99% klientów zadowolonych z pocztowej ochrony

Badanie przeprowadzone przez firmę IQS pokazuje, że wśród głównych atutów PPO znajduje się poczucie bezpieczeństwa powierzonej gotówki oraz terminowość świadczonej usługi. 99% ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy z Pocztą Polską S.A, przy czym – im dłuższe doświadczenie w korzystaniu z usług PPO, tym większy odsetek bardzo zadowolonych klientów. Co więcej, zdecydowana większość ponownie wybrałaby Pocztę Polską. 83% ankietowanych wskazało, że w zdecydowanej większości konwojenci Poczty Polskiej zawsze terminowo realizują usługę. Zdaniem respondentów, Poczta Polska realizuje usługi w zakresie obsługi gotówki na wysokim i bardzo wysokim poziomie, a 21% klientów uważa, że w ciągu ostatniego roku jakość osiągnęła jeszcze wyższy poziom. 99% ankietowanych jest zadowolonych ze współpracy z Pocztą Polską S.A., a zdecydowaną większość (blisko 70%) stanowią klienci bardzo zadowoleni.

– Wśród standardów naszej firmy jest stosowanie wszystkich norm prawa bankowego i regulacji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Stale wprowadzamy innowacje, jakie są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa transportu. Obserwujemy zmiany, jakie zachodzą w branży i zawsze staramy się wyprzedzić naszych konkurentów. Można powiedzieć, że przyjęta strategia doskonale się sprawdza, o czym świadczy wzrost przychodów – podkreśla Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

PPO to wyspecjalizowana jednostka. Konwojenci przechodzą cały szereg szkoleń, takich jak na przykład: szkolenia dla kierowców bankowozów, szkolenia z obsługi urządzeń bankomatowych czy szkolenia strzeleckie. – W tej branży zaufanie to podstawa. My ufamy naszym pracownikom, zapewniamy im zatrudnienie na umowy o pracę, zapewniamy im niezbędny sprzęt najwyższej jakości. Na barkach tych ludzi spoczywają niekiedy miliony złotych. Doskonale wiemy, że nawet najbardziej szczegółowe i restrykcyjne procedury nie pomogą, jeśli zawiedzie człowiek – mówi dyrektor zarządzający PPO Jacek Jasiński.