Po pierwsze edukacja

Po pierwsze edukacja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Drugi Kongres Edukacji Finansowej, oraz poprzedzające go Forum Bankowe dowiodły jednego. Prawdziwe wyzwanie stojące nie tylko przed sektorem finansowym, lecz instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za stan edukacji, oraz wszystkimi interesariuszami systemu bankowego, to podnoszenie stanu naszej wiedzy, tej ogólnej, ułatwiającej poruszanie się we współczesnym świecie, oraz specjalistycznej dotyczącej zarządzania finansami. W skali Państwa, gospodarki, oraz w wymiarze jednostkowym i rodzinnym

#MaciejMałek: Skoro tylko 42 proc. Polaków deklaruje świadome podejmowanie decyzji finansowych, to co można powiedzieć o pozostałych? #WIB #Bakcyl #ZBP #NBS

Postęp naukowy, techniczny i technologiczny, to z jednej strony szansa na poprawę jakości życia, coraz szerszy dostęp do szerokiej gamy dóbr i usług, w tym finansowych, ale jednocześnie ekspozycja na nowe rodzaje ryzyk, często nie rozpoznanych, gdyż wiedza, zwłaszcza w jej praktycznym wymiarze, to towar tyleż cenny, co trudno dostępny.

Z jednej bowiem strony kształcenie systemowe nie nadąża za dynamiką zmian jakie zachodzą w budowaniu relacji klient – bank wykorzystujących najnowsze zdobycze  technologii cyfrowej, z drugiej zaś ład regulacyjny porządkujący procedury w  skomplikowanym świecie finansów nie zwalnia nas z  odpowiedzialności za ochronę nośników naszych danych, po ochronę najcenniejszego z dóbr, jakie stanowi osobista tożsamość.

Jak powiedział w słowie wstępnym Kongresu Edukacji Finansowej Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz w warunkach społecznej gospodarki rynkowej spoczywa na sektorze szczególna i odpowiedzialność  za stan naszych finansów. To one bowiem w dłuższej perspektywie decydować będą o możliwościach rozwoju kraju, poziomie życia społecznego i możliwościach realizacji indywidualnych dążeń i aspiracji. Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji, którego segmenty; Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Bakcyl, BANRISK Liga Akademicka, konkurs Milion na Bank, wymieniać  można by długo, już dziś mobilizuje setki wolontariuszy reprezentujących banki komercyjne i lokalne, obejmując swoim zasięgiem tysiące reprezentantów wszystkich bez mała grup społecznych i wiekowych.

Potencjał rozwojowy jest znaczny, zwłaszcza, gdy uwzględnić wyniki badań, dowodnie świadczących o tym, ze rodacy mają świadomość niedostatków w zakresie praktycznej edukacji ekonomicznej. Skoro bowiem tylko 42 proc. Polaków deklaruje świadome podejmowanie decyzji finansowych, to co powiedzieć o pozostałych uczestnikach systemu bankowego? Przypomnieć w tym miejscu się godzi, że 80 procent dorosłych obywateli posiada minimum jedno konto bankowe

Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński otwierając sesję prowadzoną przez niżej podpisanego, dedykowaną współpracy edukacji i  finansów odwołał się do motta patrona szkoły, której jest absolwentem – kanclerza Jana Zamojskiego, który zwykł mawiać: Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

Wypada zatem wyrazić radość z faktu, że program Bakcyl, realizowany staraniem Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – gratulujemy jubileuszu 25-cio lecia –  szczególnie dynamicznie rozwija się od roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy reprezentujących bankowość spółdzielczą. To w małych ojczyznach bowiem wykuwa się pomyślny los młodego pokolenia Polaków. Nam pozostaje jedynie wyrazić wdzięczność, podziękowanie i prosić o jeszcze!