Płaca minimalna w 2023 roku: w jakiej wysokości i ile podwyżka będzie kosztować firmy?

Płaca minimalna w 2023 roku: w jakiej wysokości i ile podwyżka będzie kosztować firmy?
Źródło: Santander Consumer Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przygotował projekt rozporządzenia, w którym proponuje ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 zł i od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 zł.

Koszt podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku dla małych i średnich firm to ok. 12,5 mld zł rocznie, a dla dużych 2,3 mld zł – podano w ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego.

W osr podano, że dzięki podwyżce płacy gospodarstwa domowe zyskają ok. 10,7 mld zł dodatkowego dochodu.

Czytaj także: O ile wzrośnie płaca minimalna w 2023 roku? Jest propozycja związkowa >>>

„Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób. Dotyczy to także osób starszych i niepełnosprawnych” – napisano.

Wzrost płacy minimalnej negatywnie wpłynie na konkurencyjność części firm

Wzrost płacy minimalnej negatywnie wpłynie na konkurencyjność części firm opierających swój biznes na niskim poziomie kosztów siły roboczej – podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

„Odnośnie do funkcjonowania przedsiębiorstw i ich konkurencyjności podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może mieć wpływ na konkurencyjność firm, w tym konkurencyjność międzynarodową, zwłaszcza jeśli firmy te oprały swój model biznesowy na niskim poziomie kosztów siły roboczej” – napisano.

W tym przypadku podniesienie wynagrodzenia minimalnego może mieć wpływ na wzrost kosztów i spadek rentowności przedsiębiorstw.

„Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej” – dodano.

OSR: nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu wzrostu płacy minimalnej na rynek pracy

W obecnych warunkach nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu wzrostu płacy minimalnej na rynek pracy – podano także w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

„Nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu podniesienia kwoty wynagrodzenia minimalnego na rynek pracy, gdyż jest to jeden z wielu czynników, które mają wpływ na sytuację gospodarczą i poziom zatrudnienia. Ze względu na złożoność zależności gospodarczych krajowych i międzynarodowych nie jest możliwe stworzenie modelu, który w sposób trafny byłby w stanie prognozować zmiany na rynku pracy w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę” – napisano.

Czytaj także: Dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku >>>

Rząd przyznaje jednak, że część osób z niskimi kwalifikacjami i brakiem doświadczenia zawodowego może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia.

„Natomiast osoby pracujące z kwalifikacjami niedopasowanymi do bieżących potrzeb rynku pracy mogą mieć trudności ze znalezieniem lepszej pracy lub utrzymaniem zatrudnienia. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia najbardziej wpływa na sytuację osób mało zarabiających, których wynagrodzenie ulega zmianie wraz ze zmianą minimum ustawowego” – napisano.