PKO Bank Polski Solidnym Pracodawcą Roku 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

PKO Bank Polski otrzymał dwie nagrody w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego w ramach Programu Solidny Pracodawca Roku – za politykę kadrową i działania w obszarze CSR.

Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został wyróżniony za skuteczną politykę personalną Banku, która przekłada się na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Szczególnie doceniono modernizację struktury HR w dużej i stabilnej organizacji, w sposób odpowiadający najnowszym światowym trendom oraz zaimplementowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim SAP.

W tak dużej organizacji jak nasza, profesjonalna polityka kadrowa oraz spójne zarządzanie jest sprawą kluczową. Sukces przedsiębiorstwa, w każdym obszarze zależy od ludzi. Dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu osiągamy imponujące wyniki biznesowe i wzmacniamy naszą pozycję na rynku zarówno, jako instytucji odpowiedzialnej społecznie, jak i solidnego pracodawcy – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski został doceniony również za działania w obszarze CSR. Bank łączy cele biznesowe z zaangażowaniem społecznym. Prowadzi szeroko zakrojone działania z zakresu edukacji finansowej, produktów i usług bankowych, m.in. za pośrednictwem portalu Bankomania. Zapewnia milionom Polaków łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do finansów wykorzystując innowacyjne rozwiązania, od lat współpracuje organizacjami pożytku publicznego, wspiera środowiska akademickie i jest uznanym mecenasem sztuki. PKO Bank Polski prowadzi rozległe działania prospołeczne, które są dostrzegane i doceniane przez rynek.

Program Solidny Pracodawca Roku jest prestiżowym, ogólnopolskim projektem, którego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych pracodawców w Polsce. Kryteria, jakimi kieruje się Komisja Konkursowa przy wyborze najlepszych firm, to przede wszystkim wskaźnik solidności zatrudnienia. Oprócz oceny podstawowych czynników wpływających na warunki pracy, oceniane są m.in. inwestycje w podnoszenie kwalifikacji pracowników, programy zatrudniania młodych ludzi oraz społeczna odpowiedzialność biznesu.

Źródło: PKO Bank Polski