PIU: przedsiębiorcy ubezpieczyli w 2023 roku obroty handlowe o wartości ponad 911 mld zł

PIU: przedsiębiorcy ubezpieczyli w 2023 roku obroty handlowe o wartości ponad 911 mld zł
Fot. stock.adobe.com / BlazingDesigns
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2023 roku ubezpieczyciele objęli ochroną transakcje handlowe na kwotę 911 mld złotych. To o 10 proc. więcej niż w roku poprzednim. Ta kwota to niemal 29,3 proc. wartości całej polskiej gospodarki w 2023 r. i jest o 38 proc. większa niż budżet państwa. Polskie firmy doceniają tę formę zabezpieczenia obrotów w niełatwej sytuacji ekonomicznej, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).

Ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania na sumę 384,5 mln zł, co oznacza wzrost o 75 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższe wypłaty z ubezpieczeń należności wynikają z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do lat 2020 – 2022, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza.

Polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczni odbiorcy polskich towarów i usług działają obecnie w środowisku wysokich stóp procentowych. Dodatkowo wzrost wartości szkód jest pochodną wzrostu wartości ubezpieczonych obrotów.

– Więcej ubezpieczonych obrotów wynika nie tylko z aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, inflacji, ale także z rosnącej roli kredytu kupieckiego w gospodarce w warunkach podwyższania kosztów krótkoterminowych kredytów bankowych – mówi Rafał Mańkowski, dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Czytaj także: GUS: wynik finansowy netto ubezpieczycieli w 2023 roku wzrósł o 66,9% r/r

PIU: coraz więcej firm korzysta z ubezpieczenia należności

Podmioty gospodarcze coraz lepiej też zarządzają ryzykiem płatności. Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem należności, a firmy, które już z tej formy zabezpieczenia korzystają – rozszerzają swoją działalność.

– Zakłady ubezpieczeń dostarczają informacje gospodarcze, pomagają w zarządzaniu limitami kredytu kupieckiego dla poszczególnych odbiorców towarów i usług. Uczestniczą też w windykacji wypłat odszkodowań w razie braku płatności za fakturę.

Dzięki temu firmy mogą zachować rentowność i rozwijać się, mimo słabszego popytu wewnętrznego oraz nienajlepszej koniunktury wśród głównych partnerów handlowych Polski – dodaje Rafał Mańkowski.

Czytaj także: Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą ponad 3 mld zł finansowania dla MŚP

Dane o ubezpieczeniach należności w 2023 roku

tabela PIU, Dane o ubezpieczeniach należności w 2023 roku
Źródło: PIU

Czytaj także: Credit Agricole wspólnie z KUKE wspierają rozwój polskich eksporterów i ich krajowe inwestycje

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń / PIU