Pionierzy spółdzielczości Kredytowej: Hermann Schulze-Delitzsch Od nędzy do pieniędzy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.06.foto.41.a.150xMinęła dwusetna rocznica urodzin Hermanna Schulze - Delitzsch’a, z którego inicjatywy w połowie XIX wieku w Niemczech powstały pierwsze spółdzielnie kredytowe, będące poprzednikami działających do dzisiaj w tym kraju z dużym powodzeniem banków ludowych.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

Banki te funkcjonują w miastach, głównie w środowisku drobnego biznesu. Natomiast na wsi również w połowie XIX wieku banki spółdzielcze zaczął zakładać F. H. Raiffeisen, od którego imienia nazywane są dzisiaj bankami Raiffeisena i spotyka się je prawie w całej Europie oraz w wielu krajach pozaeuropejskich. H. Schulze – Delitzsch i F. W. Raiffeisen uchodzą za twórców nowoczesnej bankowości spółdzielczej na świecie.

Człowiek, który wymyślił spółdzielnię

H. Delitzsch – Schulze nie był ideologiem, ale człowiekiem czynu. Jako myśliciel i działacz społeczny wymyślił spółdzielnię, która stanowi prawną formę wspólnego gospodarowania, opartą na demokratycznej zasadzie: „Jeden członek, jeden głos”. W ciągu 10 lat od powstania z jego inspiracji pierwszej spółdzielni liczba funkcjonujących w ówczesnych Prusach spółdzielni wzrosła prawie do 300, z czego 200 stanowiły spółdzielnie kredytowe, a reszta przypadała na spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu.

W 1855 roku ukazało się pierwsze wydanie książki H. Schulze – Delitzsch’a „Stowarzyszenia pożyczkowe jako banki ludowe”, w której po raz pierwszy znalazło się określenie „bank ludowy” i która walnie przyczyniła się do spopularyzowania idei spółdzielczości kredytowej na ziemiach niemieckich i w innych krajach, np. we Francji. W 1859 roku H. Schulze – Delitzsch doprowadził do utworzenia pierwszego krajowego związku spółdzielni kredytowych, protoplasty dzisiejszego Federalnego Związku Banków Ludowych i Banków Raiffeisena.

H. Schulze – Delitzsch urodził się 29 sierpnia 1808 roku w małym saksońskim mieście Delitzsch, w którym ojciec był burmistrzem. Ukończył studia prawnicze na uniwersytetach w Lipsku i Halle – Wittenberdze, po czym zaczął pracować jako sędzia, a następnie adwokat w swoim rodzinnym mieście. Interesował się sprawami społecznymi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI