Pierwszy w historii fundusz private debt dla firm Europy Środkowej ze wsparciem EFI

Pierwszy w historii fundusz private debt dla firm Europy Środkowej ze wsparciem EFI
Fot. stock. adobe.com / Atstock Productions
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundusz private debt stworzony przez CVI uzyskał wsparcie w wysokości 40 mln EUR od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), aby ułatwić pozyskanie środków wśród inwestorów prywatnych. Finansowanie dostało wsparcie programu „Prywatne kredyty dostosowane do potrzeb MŚP” w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), poinformował Dom Maklerski.

CVI Dom Maklerski (CVI) z siedzibą w Polsce  ogłosił pierwsze zamknięcie CVI CEE Private Debt Fund (Funduszu) – pierwszego funduszu zamkniętego skierowanego do inwestorów instytucjonalnych – na poziomie 80 mln EUR.

40 mln euro kapitału dla MŚP

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który jest częścią Grupy EBI, dokonał kluczowej inwestycji w wysokości 40 mln EUR, pragnąc wesprzeć CVI w kierowaniu większej ilości kapitału prywatnego do średnich i mniejszych przedsiębiorstw oraz odegraniu roli katalizatora, przyciągając nowych inwestorów poszukujących możliwości w obszarze dłużnych inwestycji bezpośrednich w Europie Środkowej.

W pierwszym zamknięciu wzięli też udział inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy typu family office.

Fundusz pomoże utrzymać dynamikę naszego wsparcia dla rozwoju dobrze prosperujących firm z sektora MŚP

Finansowanie EFI korzysta z gwarancji programu „Private Credit Tailored for SMEs” (Prywatne kredyty dostosowane do potrzeb MŚP) Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi część unijnego Planu inwestycyjnego dla Europy.

Czytaj także: Szybki internet dla ponad pół miliona polskich gospodarstw domowych dzięki kredytowi i gwarancjom EBI

30% aktywów już jest zainwestowanych

Po swoim pierwszym zamknięciu Fundusz dokonał już siedmiu inwestycji, a dwie kolejne mają zostać sfinalizowane w ciągu miesiąca, w rezultacie czego zebrane aktywa zostaną zainwestowane w ponad 30%.

Wspierane spółki wywodzą się z różnych branż, takich jak turystyka, motoryzacja, budowa łodzi turystycznych, e-commerce, a także budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii. Fundusz zamierza dokonać ponad 50 inwestycji w Europie Środkowej, w tym w Polsce, Czechach, krajach bałtyckich i Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech.

Pierwszy w historii fundusz private debt dla firm Europy Środkowej

Do tej pory CVI ma na koncie ponad 600 inwestycji typu private debt o łącznej wartości przekraczającej 2,3 mld EUR, dzięki czemu wsparcie uzyskało ponad 250 przedsiębiorstw z Europy Środkowej.

‒ Fundusz będzie nadal realizować sprawdzoną i przynoszącą sukcesy strategię w zakresie private debt, która polega na inwestowaniu w spółki o średniej kapitalizacji oraz MŚP w wybranych krajach Europy Środkowej kwot wahających się od 2 do 15 mln EUR, a potencjalnie również większych we współpracy z innymi funduszami zarządzanymi przez CVI – skomentował Marcin Leja partner w CVI.

Wspierane spółki wywodzą się z różnych branż, takich jak turystyka, motoryzacja, budowa łodzi turystycznych, e-commerce, a także budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii

Fundusz, którego docelowa wartość aktywów wynosi 300 mln EUR, jest pierwszym w historii funduszem private debt skierowanym do inwestorów instytucjonalnych i skupiającym się na inwestycjach w Europie Środkowej.

Czytaj także: Przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać zabezpieczenie pożyczki, jest umowa ARP S.A. z EFI

Nowe możliwości dla międzynarodowych inwestorów

Partner zarządzający CVI Rafał Lis powiedział:

‒ Od 2012 roku zarządzamy funduszami private debt skoncentrowanymi na Europie Środkowej. Z czasem staliśmy się liderem tego rynku i wprowadzamy na niego nowe produkty. Z radością informujemy, że po raz kolejny zdołaliśmy przesunąć granice, tworząc fundusz o strukturze umożliwiającej międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wykorzystanie rosnących możliwości w segmencie private debt w Polsce oraz w Europie Środkowej.

Bardzo się cieszymy, że wśród naszych inwestorów możemy powitać Europejski Fundusz Inwestycyjny, co oznacza dalsze zacieśnienie współpracy, która rozpoczęła się w 2018 r. od instrumentu gwarancyjnego InnovFin.

Natomiast dyrektor zarządzający CVI Radoslav Tausinger dodał, że:

‒ Europa Środkowa otwiera duże możliwości w zakresie private debt, gdyż segment ten jest wciąż w dużym stopniu niedostatecznie obsługiwany. Cieszymy się, że będziemy mogli czerpać korzyści ze zbudowanej przez siebie platformy, w tym najbardziej doświadczonego w Europie Środkowej zespołu specjalizującego się w private debt.

Fundusz pomoże utrzymać dynamikę naszego wsparcia dla rozwoju dobrze prosperujących firm z sektora MŚP, a jednocześnie umożliwi szybką realizację projektów i zapewni atrakcyjne stopy zwrotu w stosunku do ryzyka dla naszych inwestorów”.

Fundusz zapewni spółkom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej alternatywne źródło finansowania

Dyrektor naczelny EFI Alain Godard podsumował:

‒ Cieszymy się, że możemy zainwestować w fundusz CVI CEE Private Debt i wspólnie z nim wspierać firmy, oferując elastyczne oraz dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie średnio- i długoterminowego finansowania. Fundusz zapewni spółkom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej alternatywne źródło finansowania, co ma kluczowe znaczenie dla wyjścia z obecnego kryzysu wywołanego pandemią.

Czytaj także: Dostęp MMŚP do finansowania komercyjnego ze wsparciem instytucji publicznych

Program EFIS „Private Credit Tailored for SMEs”

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem unijnego finansowania i wsparcia inwestycyjnego, a w 2020 r. kierunek jego działalności uległ znacznej zmianie, aby wspomóc unijne przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem Covid-19. Oczekuje się, że wdrażane przez EFI projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS poskutkują uruchomieniem inwestycji o wartości prawie 232 mld EUR, a tym samym wsparciem dla ponad 1,4 mln przedsiębiorstw typu start-up, MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich państwach członkowskich UE. W ramach programu pożyczek prywatnych EFIS dokonywane są znaczące inwestycje w fundusze, które zapewniają alternatywne, elastyczne i dostosowane do potrzeb finansowanie dłużne dla firm.

CVI Dom Maklerski (CVI) z siedzibą w Polsce jest największym zarządzającym funduszy private debt w Europie Środkowej, z zarządzanymi aktywami o wartości blisko 1 mld EUR. Od chwili utworzenia w 2012 r. CVI zawarł ponad 600 prywatnych transakcji dłużnych, inwestując ponad 2,3 mld EUR w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Większość funduszy zarządzanych przez CVI bezpośrednio finansuje przedsiębiorstwa poprzez nabywanie obligacji i udzielając pożyczek, które zapewniają wysoką rentowność skorygowaną o ryzyko. W 2019 r. CVI jako pierwszy polski (a także pierwszy środkowoeuropejski) zarządzający funduszami został wyróżniony przez magazyn „Private Debt Investor” nagrodą Lower Mid-Market Lender of the Year, Europe 2018. CVI jest sygnatariuszem wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN-PRI).

Źródło: CVI Dom Maklerski