Dystrybucja funduszy inwestycyjnych może być korzystna dla banków?

Dystrybucja funduszy inwestycyjnych może być korzystna dla banków?
Fot. stock.adobe.com / AliFuat
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dystrybucja jednostek funduszy inwestycyjnych przez banki jest ważnym elementem w budowaniu długoterminowych korzyści dla banków i funduszy, a przede wszystkim klientów. Zapewnia bankom nowe źródła przychodów, klientom dostęp do zdywersyfikowanych opcji inwestycyjnych, a funduszom większą bazę inwestorów. Dla dalszego rozwoju rynku finansowego istotne jest zaplanowanie ściślejszej współpracy między sektorem bankowym a firmami zarządzającymi funduszami. Skorzystają na tym wszyscy, w tym inwestorzy indywidualni – piszą eksperci CVI Dom Maklerski.

Obecnie w bankach w Polsce fundusze inwestycyjne są oferowane w ograniczonym zakresie z kilku powodów. Główną przyczyną jest skoncentrowanie się banków na tradycyjnych produktach, takich jak lokaty, które są prostsze w obsłudze i bardziej zrozumiałe dla przeciętnego klienta.

Banki mogą również unikać zaawansowanych produktów inwestycyjnych ze względu na wyższe ryzyko i ściślejsze regulacje dotyczące tych produktów. Dodatkowo, wymogi dotyczące zgodności i złożoność zarządzania funduszami mogą stanowić barierę dla ich oferowania przez niektóre banki.

Nowe produkty, w tym instrumenty tzw. alternatywne jak private debt, mogłyby przyciągnąć nowych klientów, którzy poszukują różnorodnych opcji inwestycyjnych. Równocześnie, współpraca z firmami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi oznaczałaby dla banków dodatkowe źródło przychodów.

Dystrybucja funduszy inwestycyjnych pozwalałaby również na budowanie długotrwałych relacji z klientami. Inwestycja w fundusze wymaga od klientów nieco większego zaangażowania i regularnego kontaktu, co jest istotne w kontekście budowania lojalności i stabilnej bazy klientów.

Produkty alternatywne

Włączenie jednostek funduszy inwestycyjnych do dystrybucji w placówkach bankowych oznacza także wiele korzyści dla samych klientów banków, czyli inwestorów indywidualnych. Klienci uzyskują łatwiejszy dostęp do szerszej gamy produktów inwestycyjnych, co z kolei pozwala im na dywersyfikację portfela i lepsze zarządzanie jego ryzykiem.

Produkty alternatywne, w tym również inwestycje typu private debt, mogą umożliwić zmniejszenie korelacji wyników z tradycyjnymi klasami aktywów typu akcje czy publiczne obligacje. Aktywa alternatywne w swojej naturze są zazwyczaj inwestycją nastawioną na budowanie wartości w dłuższym horyzoncie czasowym.

Niektóre grupy aktywów alternatywnych mają w swojej strategii również komponent ochrony pieniędzy  klientów przed inflacją, otwierając w ten sposób przez właścicielami depozytów nowe możliwości. Na razie możliwości te są zarezerwowane dla wąskiej grupy świadomych i bardziej doświadczonych inwestorów.

Kierunek demokratyzacji inwestycji finansowych jest z pewnością korzystny dla klientów i całego rynku. Inwestycje w fundusze private debt są bardziej zaawansowaną formą inwestowania, dlatego wsparcie klientów indywidualnych i doradztwo inwestycyjne ze strony banków byłoby szczególnie cenne.

Wszyscy zyskują?

Dzięki współpracy z bankami, fundusze inwestycyjne zyskują szerszy dostęp do potencjalnych inwestorów, co prowadzi do wzrostu kapitału pod zarządzaniem.

Banki, jako pośrednicy, mogłyby pomóc w promowaniu funduszy, zwiększając tym samym ich rozpoznawalność i wiarygodność na rynku. Współpraca z renomowanymi instytucjami finansowymi może także pozytywnie wpływać na wizerunek i reputację całej branży finansowej oraz propagować kulturę inwestowania w Polsce.

Dystrybucja jednostek funduszy inwestycyjnych przez banki przyniosłaby korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, tworząc synergiczny model współpracy, który wspiera stabilny rozwój rynku finansowego

Źródło: CVI Dom Maklerski