Pierwsza subskrypcja Certyfikatu Depozytowego z Jednym Pułapem w Deutsche Bank PBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.01.250x45W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach subskrypcji nowego produktu inwestycyjnego - Certyfikatu Depozytowego z Jednym Pułapem powiązanego z koszykiem akcji 15 spółek. Czteroletni certyfikat strukturyzowany zapewnia 100% ochronę zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności. Subskrypcja w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 22 listopada br.

Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem to instrument finansowy o 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Inwestycja daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku opartego o zwrot z koszyka składającego się z 15 spółek Blue Chip, posiadających obecnie rekomendację „Kupuj” działu analiz Deutsche Bank AG. W jego skład wchodzą: GDF Suez, Bank of China LTD-H, Total SA, Vodafone LN, GlaxoSmithKline plc, British American Tobacco plc, Renault SA, General Electric CO, Nissan Motor CO LTD, Siemens AS-REG, Daimler-Chrysler AG-REG, Philips Electronics NV, UBS AG-REG, Volkswagen AG PFD, Intesa Sanpaolo.

Po pierwszym roku inwestycji, certyfikat gwarantuje wypłatę stałego kuponu w wysokości 5%. Wypłata kuponu w kolejnych latach jest uzależniona od średniego wyniku koszyka akcji, obliczanego jako średnia arytmetyczna wyników poszczególnych akcji od daty emisji do daty kuponu, przy czym wynik każdej akcji jest ograniczony z góry do maksymalnie
12%. Pozytywny wynik koszyka daje inwestorom możliwość osiągnięcia rocznego kuponu ograniczonego do maksymalnej wysokości 12% w skali roku. W przypadku gdy wynik koszyka akcji wyniesie 0% lub niżej, kupon nie zostanie wypłacony za dany rok inwestycji.

Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem posiadają 100% ochronę kapitału w dacie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta – Deutsche Bank AG oraz prowadzącego depozyt będący częścią składową certyfikatów – Deutsche Bank PBC.

Produkt jest przeznaczony dla inwestorów oczekujących umiarkowanych wzrostów zainwestowanego kapitału, które mogą być osiągnięte w warunkach rosnących lub umiarkowanie rosnących rynków akcji, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału w dacie zapadalności.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Subskrypcja produktu potrwa do 22 listopada br.

Parametry produktu Certyfikat Depozytowy z Jednym Pułapem:

 • Forma prawna: Certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Rating Emitenta: A (S&P), A2 (Moody’s)
 • Waluta: PLN
 • Cena Emisji: 100 zł za jeden certyfikat
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywo bazowe: Koszyk 15 spółek
 • Zapadalność: 4 lata
 • Okres subskrypcji: 30 października – 22 listopada 2013
 • Data emisji: 29 listopada 2013
 • Dzień ustalenia poziomu początkowego: 29 listopada 2013
 • Dzień ustalenia poziomu końcowego: 29 listopada 2017
 • Dzień zapadalności: 11 grudnia 2017

 

 • Płatności z Certyfikatu:
  Rok 1: cena emisyjna x 5%
  Rok 2 – 3: cena emisyjna x C(t)
  Rok 4: cena emisyjna x(100% + C(4)

  C(t), t=2,3,4 Max (0%, Wynik koszyka (t))
  Wynik koszyka (t):
  Średnia
  Limit Górny: 12%
  S(i,0): oficjalny kurs zamknięcia dla akcji „i” z Dnia ustalenia Poziomu Początkowego „0”
  S(i,t) oficjalny kurs zamknięcia dla akcji „i” z Dnia Obserwacji „t”

 • Ochrona kapitału: 100% w dniu zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta – Deutsche Bank AG oraz prowadzącego depozyt będący częścią składową certyfikatów – Deutsche Bank PBC
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
 • Opłaty: Opłata manipulacyjna za dystrybucję do 3% płatna przez Emitenta
 • Opłata subskrypcyjna do 1,5% płatna przez Klienta

 

Źródło: Deutsche Bank w Polsce