Pierwsza emisja obligacji opartych o WIRON już 10 października?

Pierwsza emisja obligacji opartych o WIRON już 10 października?
Fot. stock.adobe.com / Robert
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W przyszłym tygodniu, 10 października, możliwa jest pierwsza emisja obligacji skarbowych opartych na WIRON. Inna możliwa data pierwszej emisji to 23 października – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania PAP.

W przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Radę Ministrów „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027” stwierdzono, że pierwsza emisja papierów skarbowych opartych na nowym wskaźniku referencyjnym WIRON będzie możliwa na przełomie września i października.

„W (…) planie podaży skarbowych papierów wartościowych w październiku wskazaliśmy, że na przetargach sprzedaży obligacji zarówno 10 października, jak i 23 października możliwe jest zaoferowanie obligacji typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON” – stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

W październiku dwie emisje obligacji opartych o WIRON?

Resort podał także, że ogłosi szczegóły oferty, w tym informacje na temat podaży oraz oferowanych serii obligacji, na dwa dni robocze przed przetargiem. W przypadku przetargu 10 października informacja zostanie opublikowana 6 października.

Obecnie – według planu podaży papierów skarbowych – resort zamierza sprzedać 10 października papiery kilku serii (m.in. K1025, WS0429 czy DS1033) oraz dopuszcza emisję papierów serii typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON o wartości między 4 a 9 mld zł.

Z kolei podaż wstępnie planowana na 23 października wynosi miedzy 5 a 11 mld zł.

Wyemitowane wcześniej obligacje też przejdą na WIRON

Zgodnie z tzw. mapą drogową, wyznaczająca terminy przejścia polskiego rynku finansowego ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON, w 2025 r. będzie stosowany już tylko ostatni wskaźnik. Tym samym MF będzie musiało nie tylko przestać emitować obligacje oparte na WIBOR, ale również będzie musiało skonwertować już istniejące obligacje WIBOR-owe na WIRON.

„Rezygnacja z emisji obligacji opartych na wskaźniku WIBOR i pełne przejście nowych emisji o oprocentowaniu zmiennym na wskaźnik WIRON nastąpi w konsultacji z uczestnikami rynku w terminie uzależnionym od uwarunkowań rynkowych, przede wszystkim od rozwoju popytu na obligacje oparte na nowym wskaźniku. Równolegle opracowane zostaną zasady przeprowadzenia konwersji istniejącego portfela obligacji o oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIBOR” – podało MF w swojej odpowiedzi.

Źródło: BANK.pl