Pengab w lipcu wyższy o 0,8 pkt.; obawy o stan gospodarki i dalsze ochłodzenie na rynku kredytów

Pengab w lipcu wyższy o 0,8 pkt.; obawy o stan gospodarki i dalsze ochłodzenie na rynku kredytów
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W lipcu Indeks Pengab odnotował wartość 13.2 pkt, m/m jest wyższy o 0.8 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 4.1 pkt. do poziomu 5.8 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 5.6 pkt. uzyskując poziom 20.5 pkt. Bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy umiarkowanym zainteresowaniu klientów produktami depozytowymi. Badania wykazały także rosnący sceptycyzm wśród bankowców w kwestii przyjęcia przez Polskę euro.

– W lipcowym Monitorze Bankowym odnotowano dalsze niekorzystne wyniki, będące następstwem spadkowego trendu obserwowanego od jedenastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, wynosi minus 79 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wskazuje minus 72 pkt., m/m jest niższa o 2 pkt., a r/r jest niższa o 96 pkt. Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzrosła o 3 pkt. m/m i wynosi minus 84 pkt. – skomentował wyniki Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pengab - lipiec 2022
Źródło: ZBP

– W perspektywie sześciomiesięcznej po raz kolejny zanotowano negatywne prognozy  makroekonomiczne sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. Pozytywnym sygnałem jest zahamowanie spadków prognoz sześciomiesięcznych na wszystkich rynkach kredytowych – dodał Marcin Idzik z Minds&Roses.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 10 pkt i w lipcu wynosi minus 44 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 19 pkt, a r/r spadło o 100 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 15 pkt, a r/r jest niższe o 122 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 12 pkt i wynosi minus 33 pkt, podano również.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 11 pkt i wynosi obecnie 27 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 4 pkt, a r/r spadek o 13 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r jest wyższe o 90 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 15 pkt i wynosi 1 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 8 pkt i wynosi -4 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m nie zmienił się, a r/r jest niższy o 26 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 26 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 9 pkt i wynosi obecnie minus 1 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi 13 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 9 pkt, a r/r spadł o 12 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 9 pkt, a r/r jest wyższy o 57 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 11 pkt i wynosi obecnie 1 pkt” – podano także w raporcie.

Zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych

W lipcu odnotowano m/m zróżnicowane zmiany odczytów prognoz sześciomiesięcznych. Na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz obrotowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw odnotowano poprawę sześciomiesięcznych przewidywań po silnych spadkach notowanych przed miesiącem. Jednocześnie po silnych wzrostach przed miesiącem prognoz popytu dla aktywności depozytowej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw odnotowano korektę odczytu. 

W lipcu odnotowano dalsze niekorzystne odczyty, będące następstwem spadkowego trendu obserwowanego od jedenastu miesięcy w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 72 pkt, m/m jest niższa o 2 pkt, a r/r jest niższa o 96 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 84 pkt, m/m jest wyższa o 3 pkt, a r/r spadła o 102 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 79 pkt, m/m nie uległa zmianie, a r/r spadła o 93 pkt” – zakończono.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-22 lipca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 86 placówek bankowych z całego kraju, reprezentując wszystkie typy banków krajowych.

Przyjęcie euro, bankowcy się wahają

Podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP odniósł się do wyników badania ankietowego dotyczącego możliwości wprowadzenia Euro w Polsce.

Jak zauważył, w obecnym badaniu obserwujemy spadek liczby osób, które uważają, że nie powinniśmy wstępować do strefy euro, z 58% w minionym miesiącu do 53% obecnie.

Równocześnie o 3% spadła liczba osób chcących przyjęcia Euro. Przybyło natomiast tych, którzy się wahają, po której stronie stanąć.

„To nie są duże zmiany, ale trzeba brać tu pod uwagę, że są to opinie wyrażane przez profesjonalistów. To pokazuje, że sprawa przystąpienia lub nie do strefy euro będzie nurtowała wiele osób i w zbliżającej się kampanii wyborczej w naszym kraju będzie się o tym mówiło” – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews