Paweł Trętowski wiceprezesem BOŚ, będzie kierował pracami zarządu

Paweł Trętowski wiceprezesem BOŚ, będzie kierował pracami zarządu
Fot. stock, adobe, com/ OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Emil Ślązak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, kierującego pracami zarządu, oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 23 czerwca 2023 roku.

Przyczyny rezygnacji Emila Ślązaka nie zostały podane, poinformował Bank.

Rada nadzorcza oddelegowała swojego członka, Pawła Trętowskiego, do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu, powierzając mu jednocześnie kierowanie pracami zarządu do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, jednak nie dłużej niż do 23 września 2023 roku.

W maju 2023 roku rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z wiceprezesem banku Jerzym Wacławem Zaniem.

Ponadto rada oddelegowała Iwonę Marciniak (członka rady nadzorczej) z dniem 24 czerwca 2023 roku do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu.

„W związku z powyższym skład zarządu banku przedstawia się następująco:

1. Paweł Trętowski, członek rady nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, kierujący pracami zarządu banku

2. Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca prezesa zarządu

3. Iwona Marciniak, członek rady nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu” – czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW.

W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ.

Aktywa razem banku wyniosły 22 mld zł na koniec 2022 roku.

Czytaj także: BOŚ zwiększył o 150 mln zł pulę na dopłaty do leasingu w programie Mój elektryk

Źródło: ISBnews