Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Zarządu PGNiG

Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Zarządu PGNiG
Paweł Majewski Fot. PAP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes PGNiG Paweł Majewski zrezygnował ze stanowiska ze skutkiem od 8 kwietnia - poinformowała Spółka, nie podając powodu rezygnacji.

Paweł Majewski był prezesem PGNiG od 12 listopada 2020 roku.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola S.A., członka Zarządu w DO & CO Poland Sp. z o.o. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o.

Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT Sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA S.A.

Członek Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Ponadto, zasiadał w radach nadzorczych m.in.: ZEM Łabędy Sp. z o.o., Jelcz Sp. z o.o. oraz Lotniczy Catering Service Sp. z o.o.

Czytaj także: UOKiK przejmuje od Komisji Europejskiej kontrolę koncentracji PKN Orlen – PGNiG

Prezes Zarządu sprawował nadzór i koordynował funkcjonowanie Spółki w zakresie:

1) strategii personalnych, systemów wynagradzania i czasu pracy,

2) polityki zatrudnienia i płac,

3) ochrony informacji niejawnych,

4) ochrony danych osobowych,

5) realizacji zadań obronnych oraz ochrony obiektów Spółki,

6) zarządzania Grupą Kapitałową PGNiG, w tym sprawowania nadzoru właścicielskiego w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG,

7) tworzenia podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG do realizacji nowych przedsięwzięć w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG,

8) kreowania optymalnego kształtu Grupy Kapitałowej PGNiG,

9) funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego,

10) kompleksowej obsługi prawnej zabezpieczającej prawne interesy PGNiG S.A.,

11) wydawania zarządzeń i pism okólnych obowiązujących w Spółce,

12) organizacyjno-technicznej obsługi władz Spółki,

13) programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu /CSR/,

14) kreowania i realizacji polityki sponsoringowej i wizerunku marki Spółki w Polsce i za granicą,

15) polityki informacyjnej Spółki oraz komunikacji korporacyjnej,

16) planowania i realizacji polityki handlowej Spółki, w szczególności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym zawierania i rozliczania umów sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej,

17) polityki sprzedaży gazu, energii elektrycznej i innych produktów,

18) kreowania rozwoju rynku gazu ziemnego,

19) polityki importowej gazu ziemnego, w tym w zakresie dywersyfikacji dostaw,

20) monitorowania i analizowania rynków zagranicznych oraz nawiązywania kontaktów z firmami zagranicznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz administracją obcych państw, w zakresie stosunków handlowych,

21) współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie obrotu skroplonego gazu ziemnego,

22) przygotowania okresowych bilansów paliw gazowych, zgodnych z umowamii planami sprzedaży gazu,

23) okresowych rozliczeń realizacji dostaw paliw gazowych,

24) służby informacyjnej, w tym przyjmowania informacji o zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych we wszystkich obszarach działalności Spółki,

25) działalności Oddziału Obrotu Hurtowego.

Źródło: PAP BIZNES, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / PGNiG