Solidny wzrost wyników GK PGNiG w I kwartale 2021 roku

Solidny wzrost wyników GK PGNiG w I kwartale 2021 roku
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, 3,4 mld zł EBITDA oraz 1,7 mld zł zysku netto. Bardzo dobrym danym finansowym towarzyszyła poprawa większości wyników operacyjnych, informuje PGNiG.

PGNiG ma za sobą kolejny dobry kwartał. Od stycznia do końca marca 2021 roku Grupa Kapitałowa uzyskała 14,55 mld zł przychodów (+6 proc. r/r), jednocześnie obniżając łączne koszty operacyjne o 3 proc. do 12,12 mld zł.

Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i operacyjne

Pozwoliło to wypracować wynik EBITDA na poziomie 3,39 mld zł, a więc o 63 proc. wyższy niż w I kw. 2020 roku. Jeszcze bardziej wzrósł EBIT – o 102 proc. r/r, do 2,44 mld zł – oraz zysk netto, który wyniósł 1,75 mld zł i był wyższy aż o 124 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.

–  Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i operacyjne. Dzięki rosnącym cenom węglowodorów bardzo dobre wyniki odnotował segment Poszukiwania i Wydobycia.

Niskie temperatury i związany z tym wzrost zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych przełożyły się na wyższe wolumeny sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego w segmentach Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja.

Warunki pogodowe miały również pozytywny wpływ na wolumen produkcji i sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie – podsumował Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Udział poszczególnych segmentów w EBITDA wyniósł: Poszukiwanie i Wydobycie – 40 proc., Obrót i Magazynowanie – 15 proc., Dystrybucja – 30 proc. oraz Wytwarzanie — 14 procent.

Czytaj także: Daniel Obajtek: PKN Orlen chce zakończyć proces połączenia z Lotosem i PGNiG w tym roku; wrośnie udział Skarbu Państwa

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu wyniosły 1,79 mld zł i były o 41 proc. wyższe niż przed rokiem, natomiast wynik EBITDA był wyższy rok do roku aż 18-krotnie i sięgnął 1,35 mld zł. Na znaczącą poprawę danych finansowych wpłynął wzrost cen węglowodorów – średnia arytmetyczna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w I kw. większa niż przed rokiem o 79 procent. Z kolei kwartalna cena ropy wzrosła o 20 proc. r/r do 60,7 dol. za baryłkę.

Równocześnie istotnie wzrosło wydobycie gazu ziemnego – które sięgnęło 1,24 mld m3 wobec 1,16 mld m3 rok wcześniej – szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wolumen wydobycia ropy wyniósł 328 tys. ton i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego. Wpływ na wyniki segmentu miały również odpisy aktualizujące rzeczowy majątek trwały w segmencie.

Obrót i Magazynowanie

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Jednocześnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 mld zł i były wyższe niż w I kw. 2020 roku o 8 procent.

Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego

Odnotowano również ujemny wynik z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających. Wymienione czynniki skutkowały obniżeniem wyniku EBITDA o 46 proc. r/r. do poziomu 0,49 mld zł.

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG wzrósł o 6 proc. r/r i sięgnął 11,28 mld m3. To w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część I kwartału – średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. Celsjusza niższa niż przed rokiem.

Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 stycznia 2021 roku Spółka dostarczyła swoim klientom ok. 81 mln m3 gazu ziemnego, tym samym poprawiając poprzedni wynik z 1 marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom ok. 78,8 mln m3.

Kolejny rekord został osiągnięty 8 lutego, kiedy PGNiG dostarczyło odbiorcom ok. 82 mln m3 gazu. Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych spowodował wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży gazu przez Grupę Kapitałową do odbiorców domowych. W I kw. 2021 wyniósł on 1,98 mld m3, a więc o 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Czytaj także: PGNiG zapowiada rozwój na rynku usług brokerskich w obszarze ubezpieczeń i reasekuracji; pierwsza taka inicjatywa w Polsce

Dystrybucja

Niskie temperatury utrzymujące się I kw. 2021 roku przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe a w konsekwencji zwiększenie o 15 proc. r/r, do 4,55 mld m3 ilości paliwa dystrybuowanego przez GK PGNiG.

Większy wolumen przesłanego gazu oraz wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, obowiązująca od 1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost przychodów segmentu Dystrybucja o 19 proc., do 1,67 mld złotych. EBITDA wyniosła 1,01 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 31 procent.

Wytwarzanie

Warunki pogodowe miały istotny wpływ także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG wzrosła o 6 proc. w porównaniu z I kw. 2020 roku i wyniosła 17 PJ. Przełożyło się to na wzrost przychodów segmentu o 13 proc. r/r do 1,1 mld zł.

EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. względem wyniku osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh i była niższa niż przed rokiem o 12 procent.

Plany na przyszłość?

Jeżeli transakcja zakupu INEOS przez PGNiG Upstream Norway dojdzie do skutku, to spowoduje to osiągnięcie lub przekroczenie przez GK PGNiG strategicznego celu dotyczącego wolumenu wydobycia gazu z własnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w wysokości 2,5 mld m3 rocznie.

Czytaj także: Po raz pierwszy od dwóch lat zapłacimy więcej za gaz, prezes URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG

Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / PGNiG