Pandemia mocniej dotknęła polskie firmy niż średnio na świecie

Pandemia mocniej dotknęła polskie firmy niż średnio na świecie
Fot. stock.adobe.com / allexxandarx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polscy prezesi mierzą się nie tylko z problemami związanymi z łańcuchem dostaw (97% wskazań 18 pkt proc. więcej niż średnio na świecie); bardziej niż na całym świecie odczuwają ryzyka geopolityczne (80%, 25 pkt proc. więcej niż globalna średnia). Kluczowa na agendzie prezesów w Polsce jest dziś transformacja cyfrowa (26% odpowiedzi), a na świecie - inwestycja w przyszłe możliwości (21% wskazań) - wynika z badania CEO Outlook Survey 2022 przeprowadzonego przez EY.

Dobry lider jest cenniejszy w trudnych czasach niż w okresie prosperity, bo pewnie trzyma stery w organizacji i potrafi wykorzystać nadarzające się okazje, by zapewnić firmie dalszy wzrost.

Pandemia na tyle zmieniła otoczenie biznesu i towarzyszące mu ryzyka, że wymusiła na CEO zarządzających firmami w Polsce i na świecie modyfikację strategii, często daleko idącą – wynika z badania CEO Outlook Survey 2022 przeprowadzonego w Polsce i na świecie przez firmę doradczą EY.

W Polsce rejestrujemy znacznie silniejszy wpływ geopolityki na strategiczne działania firm

Badanie wykazało szereg różnic w wyzwaniach stojących przed prezesami w Polsce i na świecie. Każda firma w Polsce została dotknięta pandemią, uważają prezesi sondowani przez EY, podczas gdy średnio na świecie negatywny wpływ pandemii był mniejszy ‒ 14% prezesów firm nie zauważyło negatywnego wpływu pandemii na działalność ich organizacji – wynika z badania EY.

Źródło: EY

Czytaj także: Po ataku Rosji na Ukrainę złoty szybko traci na wartości, inwestorzy wycofują kapitał do bezpiecznych przystani

Geopolityka kluczowa dla Polski

W Polsce rejestrujemy znacznie silniejszy wpływ geopolityki na strategiczne działania firm. 80% CEO w Polsce wskazuje na konieczność zmian wynikającą z tego czynnika, podczas gdy średnio na świecie wskaźnik ten wynosi 55%. Jednym z efektów jest przyspieszenie inwestycji zagranicznych, co deklaruje połowa prezesów firm w Polsce (53%, średnio na świecie – 45%).

Źródło: EY

Zerwane łańcuchy dostaw pozostają jednym z kluczowych wyzwań, jakie przyniosła pandemia. Z badania EY wynika, że problem ten dotknął menedżerów w Polsce bardziej niż średnio na świecie. Praktycznie wszystkie firmy w Polsce (97%) dostosowały lub planują dostosować działalność operacyjną na świecie lub łańcuchy dostaw. Z tego prawie dla połowy powodem są czynniki  geopolityczne. Globalnie 78% firm wprowadziło tego typu zmiany, najczęściej modyfikując łańcuch dostaw w celu redukcji kosztów (32%).

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięcia geopolityczne, (23% wskazań, wobec 18% na świecie)

– Podwyższone ryzyko geopolityczne zwiększa skalę wyzwań w prowadzeniu przedsiębiorstwa, takich jak odpływ inwestycji i zabezpieczenie finansowania przedsiębiorstw, zmienność kursowa wpływająca na handel zagraniczny.

Szczególnie mogą je odczuwać menedżerowie w Polsce. Odpowiednie przemodelowanie biznesu i zabezpieczenie bezpiecznych łańcuchów dostaw może stanowić w takim otoczeniu istotną przewagę konkurencyjną. Funkcjonowanie w obliczu podwyższonego ryzyka wymusza też na firmach konieczność bardziej elastycznego reagowania na zmiany rynkowe, ewentualne szybkie przeformułowanie strategii i rewizję portfela – mówi Arkadiusz Gęsicki, Partner EY-Parthenon, odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich.

Praktycznie wszystkie firmy w Polsce (97%) dostosowały lub planują dostosować działalność operacyjną na świecie lub łańcuchy dostaw

Pytani o największe ryzyka dla przyszłego wzrostu, prezesi w Polsce również wskazują rosnące napięcia geopolityczne, (23% wskazań, wobec 18% na świecie) oraz trwałe zmiany demograficzne i gospodarcze (22%). W tym obszarze widać istotną różnicę pomiędzy CEO w Polsce i na świecie. Globalnie za drugi kluczowy czynnik ryzyka prezesi wskazują zmiany klimatyczne i rosnącą presję budowania zrównoważonego rozwoju (17%).

Źródło: EY

Czytaj także: MFW podniósł prognozę wzrostu PKB w 2022 r. i wskazuje, że NBP powinien kontynuować podwyżki stóp procentowych

Źródła wzrostu

Badanie CEO na poziomie globalnym pokazuje przesunięcie akcentów: prezesi odchodzą od krótkoterminowej presji na efektywność operacyjną na rzecz budowania długoterminowej wartości.

Do Polski ten trend dociera z opóźnieniem: obecnie głównym wyzwaniem dla CEO jest transformacja cyfrowa (26%), wzrost organiczny (19%) oraz poprawa efektywności w generowaniu gotówki i przepływach pieniężnych (12%).

Nic dziwnego, że głównym wyzwaniem dla CEO jest ‒ w oczach rodzimych top menedżerów ‒ balansowanie pomiędzy potrzebami udziałowców a budowaniem długoterminowej wartości (29%).

Globalnie obserwujemy nieco inny obraz. Prezesi najwyżej plasują inwestycje we wzrost (21%), na drugim miejscu wskazują transformację cyfrową (20%) a na trzecim inwestycje w zrównoważony rozwój (13%).

Źródło: EY

Te różnice wynikają w dużej mierze z podejścia inwestorów: globalnie inwestorzy są bardziej skłonni wspierać długoterminowe inwestycje (79% odpowiedzi vs. 52% w Polsce), podczas gdy w Polsce inwestorzy dużo częściej kładą nacisk na wyniki kwartalne  (36% vs. 9% na świecie).

Głównym wyzwaniem dla CEO jest ‒ w oczach rodzimych top menedżerów ‒ balansowanie pomiędzy potrzebami udziałowców a budowaniem długoterminowej wartości (29%)

– Widać, że zagraniczne firmy są już dalej w digitalizacji biznesu i mogą silniej koncentrować się na inwestycjach w zrównoważony rozwój, który zapewne stanowić będzie kolejny krok dla polskich firm.

Przez kolejnych pięć lat, firmy w Polsce planują inwestować we wzrost głównie poprzez digitalizację. W dalszej kolejności przez rozszerzanie działalności i ekspansję geograficzną – mówi Arkadiusz Gęsicki.

Czytaj także: Personnel Service: w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski może ruszyć 1 – 3 mln Ukraińców; dla ilu z nich znajdzie się u nas praca?


O badaniu

Ankieta CEO Outlook Survey 2022 jest częścią serii CEO Imperative, wskazującej kierunki działania, które mają pomóc prezesom w określeniu i ewentualnym przeformułowaniu sposobu funkcjonowania zarządzanych przez nich organizacji. Badanie przeprowadzono w 45 krajach na całym świecie.

Pytania zadawano CEO firm z 13 sektorów w okresie listopad-grudzień 2021. Ankieta w Polsce objęła 50 prezesów dużych firm. Badane przedsiębiorstwa w 82% stanowiły firmy notowane na giełdzie, a spośród nich 78% to spółki portfelowe funduszy private equity

Źródło: EY Polska