OZE: nowa instytucja prosumenta lokatorskiego dla spółdzielni i wspólnot

OZE: nowa instytucja prosumenta lokatorskiego dla spółdzielni i wspólnot
Fot. stock.adobe.com/gopixa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało wprowadzenie instytucji prosumenta lokatorskiego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Będą oni mogli odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację - grant na odnawialne źródła energii.

„Dla Polski jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Rosyjski atak na Ukrainę przyczynił się do kryzysu energetycznego w całej Europie. Dlatego tak ważne są wszelkie działania mające zwiększyć udział OZE w rodzimej energetyce” – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Polska awansowała w rankingu atrakcyjności państw dla inwestorów sektora zielonej energii >>>

Obecnie dla budynków wielolokalowych istnieje możliwość zasilania części wspólnej: rozliczenie prosumenckie  oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej. Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie. Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20% prosumentowi (za każdy miesiąc 20% niewykorzystanych środków). O ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej, Dotąd nie powstała żadna instalacja prosumenta zbiorowego.

W przypadku prosumenta lokatorskiego zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej. Korzystanie z niej będzie dotyczyć tylko części wspólnej. Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby. Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Wnioski od 1 lutego

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR).

Grant pokryje: zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.

Dofinasowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Źródło: ISBnews