Oszczędności gospodarstw domowych mniejsze o 5 mld zł w I kw. 2018 roku

Oszczędności gospodarstw domowych mniejsze o 5 mld zł w I kw. 2018 roku
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość oszczędności gospodarstw domowych wyniosła 1 381 mld zł na koniec I kw. 2018 roku, co oznacza spadek o 5 mld zł w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 62 mld zł w skali roku, podały Analizy Online.

Wartość #oszczędności gospodarstw domowych wyniosła 1 381 mld zł na koniec I kw. 2018 roku, co oznacza spadek o 5 mld zł w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 62 mld zł w skali roku #AnalizyOnline

„W pierwszym kwartale tego roku najbardziej wzrosły aktywa zgromadzone na depozytach w bankach i SKOK-ach (+13 mld zł). Niezmiennie wzrost dotyczył wyłącznie depozytów bieżących. Wartość środków zgromadzonych na lokatach terminowych spadła natomiast względem poprzedniego kwartału o przeszło -2,5 mld zł. Trend ten jest obserwowany od początku ub. r., co można wiązać z niskim oprocentowaniem i rosnącą inflacją w Polsce. W efekcie realna stopa zwrotu z tych instrumentów jest coraz częściej ujemna. W sumie na depozytach bieżących i terminowych polskie gospodarstwa domowe zgromadziły na koniec I kwartału ponad 767 mld zł” – czytamy w komunikacie.

W I kw. br. rosły także aktywa detalicznych funduszy inwestycyjnych (o +2,7 mld zł), jednak wartość przyrostu była najniższa od IV kw. 2016 r.

Zainteresowaniem cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne

„W obliczu ujemnego realnego oprocentowania lokat bankowych i słabszego ostatniego kwartału na Giełdzie Papierów Wartościowych, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wartość aktywów, głównie dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży, wzrosła w tym segmencie o blisko +5,7 mld zł. W sumie na koniec marca br. aktywa w detalicznych funduszach inwestycyjnych sięgnęły 132 mld zł (po wyłączeniu środków pozyskanych poprzez UFK)” – czytamy dalej.

Wzrost aktywów zgromadzonych w obligacjach skarbowych

Według Analiz Online, pierwsze 3 miesiące br. upłynęły pod znakiem kontynuacji wzrostu aktywów zgromadzonych w obligacjach skarbowych. Na koniec marca ich wartość wyniosła 17,3 mld zł, co oznacza kwartalny przyrost o +0,9 mld zł kw/kw (+5,5%).

„Niezmiennie dużą popularnością cieszyły się dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu na poziomie 2,1%. W pierwszym kwartale br. ulokowano w nich przeszło 1 mld zł. Polskie gospodarstwa domowe chętnie sięgają również po najnowszy typ papierów dłużnych – 3-miesięczne obligacje o stałym oprocentowaniu 1,5% w skali roku. Ministerstwo Finansów oferuje je od października ub.r. Sprzedaż w czwartym kwartale przekroczyła 0,8 mld zł i była o +0,15 mld wyższa niż w czwartym kwartale ub. r. Dużą popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie indeksowane inflacją (blisko 0,8 mld zł)” – napisano także.

Na 8 segmentów tworzących oszczędności Polaków 2 odnotowały spadek aktywów, związany z pogorszeniem koniunktury na warszawskiej giełdzie. Po bardzo dobrym styczniu, luty przyniósł wzrost zmienności i spadki cen papierów udziałowych.

„W związku z tym szacujemy spadek wartości akcji notowanych w portfelach polskich gospodarstw domowych o blisko -4,6 mld zł kw/kw do ok. 50 mld zł, czyli najniższego poziomu od końca 2016 r.” – wskazano.

Największy spadek aktywów dotknął OFE

Największy spadek aktywów dotknął natomiast otwarte fundusze emerytalne (OFE). Na koniec pierwszego kwartału br. ich aktywa wyniosły 165,7 mld zł, co oznacza kwartalny spadek w wysokości -13,8 mld zł.

„To największy ubytek zgromadzonego kapitału od I kwartału 2014 r., kiedy miała miejsce reforma OFE, w wyniku której środki ulokowane w obligacjach przeniesiono do ZUS. Pierwszym powodem tegorocznego spadku była wspomniana słabsza koniunktura na warszawskiej giełdzie (w portfelach OFE znajdują się w przeważającej mierze akcje polskich spółek). Drugim był negatywny wpływ tzw. „suwaka”, czyli stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny. W związku z obniżeniem od października ubiegłego roku wieku emerytalnego (z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet) automatycznie więcej środków zostało przeniesione do ZUS w ramach tego mechanizmu. W I kwartale br. było to łącznie prawie 2,3 mld zł” – podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews