Ostatni sezon przed COVID-19: cudzoziemcy wydali w Warszawie prawie 10 mld złotych

Ostatni sezon przed COVID-19: cudzoziemcy wydali w Warszawie prawie 10 mld złotych
Fot. stock.adobe.com / filirovska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na zamówienie Stołecznego Biura Turystyki (SBT) Mastercard przygotował kompleksową analizę trendów zakupowych wśród osób przyjeżdzających do Warszawy z zagranicy. Analiza stanowi wkład w przygotowany przez SBT raport o turystyce w Warszawie w 2019 r. oraz posłuży do planowania dalszych działań SBT. Według analizy wydatki obcokrajowców przebywających w Warszawie wyniosły w 2019 r. 9,6 mld zł, co według SBT stanowiło istotne źródło przychodów dla miasta ‒ poinformowała Spółka.

Przebywający w #Warszawa cudzoziemcy wydali średnio 2,4 tys. zł na osobę. Najwyższe średnie wydatki na osobę odnotowano u przyjeżdżających z Arabii Saudyjskiej, tj. ok. 8,5 tys. zł #Cudzoziemcy #Turystyka #Wydatki @MastercardPL @warszawa

Stołeczne Biuro Turystyki przygotowując cykliczny raport „Turystyka w Warszawie” korzysta z wielu źródeł w celu określenia charakterystyki pobytu turystów w Warszawie. W swoim raporcie SBT poświęca m.in. uwagę wydatkom ponoszonym przez odwiedzających stolicę.

W 2019 roku, chcąc je precyzyjniej określić, SBT poszukiwało dodatkowych, wiarygodnych źródeł (poza badaniami deklaratywnymi), które pomogą te wydatki oszacować.

W rezultacie Mastercard opracował dla SBT kompleksową analizę trendów zakupowych wśród obcokrajowców przebywających w Warszawie w latach 2017‒2019, wraz z szacunkiem liczby obcokrajowców.

Stała się ona jednym z bardziej znaczących źródeł danych o ruchu turystycznym w Warszawie w 5. edycji raportu „Turystyka w Warszawie”.

Czytaj także: Polskie firmy turystyki przyjazdowej zbankrutują bez skutecznej pomocy państwa

Przed pandemią: 10 mln turystów krajowych i zagranicznych

Turystyka w Warszawie. Raport 2019” pokazuje, że Warszawa niezmiennie cieszy się popularnością wśród odwiedzających, którzy są mile widziani przez mieszkańców stolicy.

Z raportu SBT wynika, że w ubiegłym roku Warszawę odwiedziło ponad 10 mln turystów, z czego niemal 30% to osoby przyjeżdżające z zagranicy.

Turyści wysoko oceniają atrakcyjność stolicy Polski i są skłonni do polecenia Warszawy jako destynacji turystycznej. Co ciekawe, podczas wizyty w Warszawie turyści coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cieszące się największym zainteresowaniem Stare Miasto oraz Łazienki Królewskie, ale również na mniej popularne miejsca i atrakcje, jak np. ulica Ząbkowska czy Osiedle Jazdów.

‒ To wszystko sprawia, że turyści mogą poznać autentyczne i różnorodne oblicze Warszawy. Wyjeżdżają stąd nie tylko z wiedzą, relacjami biznesowymi czy pamiątkami, ale również, a może przede wszystkim, z emocjami, które zostają w nich na długo – podkreśla dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras.

Czytaj także: Barometr EFL, lepsze nastroje hotelarzy, restauratorów i w firmach cateringowych

Najwięcej wydawali turyści z Arabii Saudyjskiej

Z analizy Mastercard wynika, że wydatki obcokrajowców w 2019 roku osiągnęły wielkość 9,6 mld zł, co stanowi według SBT istotne źródło przychodów dla Warszawy. Przebywający w stolicy cudzoziemcy wydali średnio 2,4 tys. zł na osobę.

Najwyższe średnie wydatki na osobę odnotowano u przyjeżdżających z Arabii Saudyjskiej, tj. ok. 8,5 tys. zł.

Cudzoziemcy dużo wydawali na zakupy związane z modą

Cudzoziemcy największe wydatki ponieśli w kategoriach zakupowych: zakwaterowanie, restauracje oraz moda.

‒ Udział wydatków w poszczególnych kategoriach zakupowych różni się między krajami pochodzenia osób odwiedzających Warszawę. Przyjeżdżający z Chin i Izraela mają wyższy udział wydatków w kategoriach związanych z modą, niż odwiedzający z innych krajów.

Z kolei osoby przyjeżdżające z południowej Europy (np. z Włoch) chętniej spędzają czas w restauracjach – mówi Marek Kolano, dyrektor działu Data Driven Solutions w polskim oddziale Mastercard Europe.

W ramach raportu o wydatkach obcokrajowców w Warszawie opracowanego dla SBT, Mastercard przygotował szczegółową analizę trendów zakupowych osób przyjeżdzających z poszczególnych krajów, w podziale na kategorie zakupowe oraz w różnych przedziałach czasowych prezentując roczną i tygodniową sezonowość odwiedzin i wydatków.

Analiza została przygotowana na bazie zanonimizowanych, zagregowanych danych transakcyjnych oraz opracowań własnych Mastercard.

Czytaj także: Transakcje kartami płatniczymi: gastronomia wraca, turystyka szoruje po dnie, markety radzą sobie dobrze

Źródło: MasterCard