OECD: w sierpniu inflacja w Turcji 58,9%, w Kostaryce minus 3,3%

OECD: w sierpniu inflacja w Turcji 58,9%, w Kostaryce minus 3,3%
Fot. stock.adobe.com / Muhammad Shoaib
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W sierpniu '23, podobnie jak w poprzednich miesiącach, najwyższą inflację wśród 38 krajów należących do OECD zanotowała Turcja – 58,9%.

W lipcu było to 47,8%. Skok inflacji nastąpił mimo znacznej podwyżki stóp procentowych w czerwcu – z 8,5% do 25%.

Zacieśnienie polityki pieniężnej przyniesie zapewne skutek (jeżeli będzie utrzymane) dopiero za kilka miesięcy.

Turcja przez wiele lat prowadziła politykę pieniężną odmienną niż w innych krajach i z wysoką inflacją boryka się od dawna – od 2005 roku nigdy nie była ona niższa niż 5%.

Na drugim biegunie jest Kostaryka, która ma od czerwca ’23 ujemną inflację. W sierpniu wyniosła ona minus 3,3%, gdy w sierpniu 2022 +12,1%. Główną przyczyną inflacji w Kostaryce był wzrost cen importowanej benzyny. Ich spadek oraz aprecjacja lokalnej waluty w stosunku do dolara zmniejszyły presję na ceny konsumenckie. Bank Centralny Kostaryki podniósł stopę procentową do 9% w 2022 roku, a do marca 2023 obniżył ją trzykrotnie do 7%.

Kolejne trzy kraje, które miały w sierpniu inflację powyżej 10% to: Węgry (16,4%), Kolumbia (11,4%) i Polska (10,1%).

Nasi południowi sąsiedzi, którzy także mieli i wciąż mają wysoką inflację: Czechy i Słowacja – obniżyli ją do poziomu niższego niż 10% (odpowiednio 8,6% i 8,9%).

Także pozostałe kraje Europy Środkowej (nie wszystkie są członkami OECD), miały w sierpniu inflację jednocyfrową: Rumunia 9,4%, Bułgaria 7,7%, Chorwacja 7,8%, Słowenia 6,2%.

Czytaj także: Jak przez inflację tracą biedni i bogaci, a firmy przestają inwestować

Kto skutecznie obniża poziom inflacji?

Bardzo skuteczne z inflacją walczą trzy małe kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia – które przed rokiem doświadczały inflacji rekordowo wysokiej.

Litwa we wrześniu 2022 roku miała inflację 24,1%, Łotwa 22,2%, a Estonia w sierpniu 2022 roku 24,8%.

W sierpniu 2023 roku osiągnęły odpowiednio: 5,4%, 6,2% i 4,6%. Wszystkie trzy kraje są od dawna w strefie euro.

Najniższą inflację w Europie miała w sierpniu Szwajcaria – 1,6%, w której szczyt wzrostu cen nastąpił w marcu 2022 roku – 3,5%.

Na drugim miejscu była Dania – 2,4%, która szczyt inflacji miała we wrześniu 2022 roku – 10,1%.

Czytaj także: Cel inflacyjny nie będzie osiągnięty do końca 2025 roku?

Gdzie inflacja w sierpniu była wyższa niż w lipcu ’23?

W szeregu krajów OECD (Francji, Grecji, Islandii, Irlandii, Izraelu, Korei, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii, Turcji i w Stanach Zjednoczonych) inflacja w sierpniu była wyższa niż w lipcu ‘23.

Wyższa była też w Chorwacji, należącej do UE, ale nie do OECD.

Pokazuje to, że banki centralne nie mogą liczyć na to, że inflacja będzie spadała samoczynnie i w kolejnych miesiącach będzie coraz niższa.

OECD prezentuje wskaźniki inflacji CPI, które mogą nieznacznie różnić się od wskaźników HICP, pokazywanych przez Eurostat.

Czytaj także: Kolejna podwyżka stóp procentowych w strefie euro

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl