OECD podnosi prognozę globalnego wzrostu PKB na 2021 rok

OECD podnosi prognozę globalnego wzrostu PKB na 2021 rok
Fot. stock.adobe.com/piter2121
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że globalne PKB wzrośnie o 5,6% w 2021 r., zaś w 2022 r. PKB - o 4%, podano w marcowym wydaniu "OECD Economic Outlook". Oznacza to rewizję prognozy w górę wobec grudniowych oczekiwań o 1,4 pkt proc. w przypadku bieżącego roku i 0,3 na rok przyszły.

Globalne perspektywy poprawiły się znacząco w ostatnich miesiącach, dzięki stopniowemu wdrażaniu skutecznych szczepionek, ogłoszeniu dodatkowego wsparcia fiskalnego w niektórych krajach oraz dzięki oznakom lepszego dostosowania i radzenia sobie przez gospodarki z procesem pokonywania wirusa.

– czytamy w raporcie.

Czytaj także: Agencja Moody’s prognozuje wzrost PKB w Polsce na 3,3 proc. w 2021 roku >>>

Prognozy dla USA…

OECD spodziewa się, że USA odnotuje wzrost PKB o 6,5% w tym roku, a w roku 2022 wzrost osiągnie 4%, co oznacza rewizję w górę wobec grudniowej projekcji odpowiednio o 3,3 i 0,5 pkt proc.

… strefy euro…

Prognozy PKB strefy euro zakładają wzrost PKB o 3,9% w tym roku, a następnie wzrost o 3,8% w 2022 r., co oznacza rewizję w górę wobec grudniowej projekcji odpowiednio o 0,3 i 0,5 pkt proc.

… Niemiec…

Organizacja spodziewa się wzrostu PKB w Niemczech na poziomie 3% w tym roku i 3,7% w roku przyszłym. Oznacza to wzrost prognoz w stosunku do poprzednich oczekiwań odpowiednio o 0,2 i 0,4 pkt proc.

… i Chin

Prognozy PKB Chin to wzrost o 7,8% w tym roku, a następnie 4,9% w 2022 r., co oznacza rewizję w dół wobec grudniowej projekcji o 0,2 w 2021 roku i brak rewizji na rok przyszły.

Czynniki o charakterze negatywnym

Analitycy podkreślili jednak, że bilans ryzyka jest przechylony w stronę przewagi czynników o charakterze negatywnym.

„Szybszy postęp w rozpowszechnianiu szczepionek we wszystkich krajach umożliwiłby szybsze zniesienie ograniczeń oraz zwiększyłby zaufanie i wydatki. Powolny postęp we wprowadzaniu szczepionek i pojawienie się nowych mutacji wirusa odpornych na istniejące szczepionki, spowodowałby spadek dynamiki wzrostu PKB i więcej bankructw firm” – napisano w raporcie.

„Na rynkach paliw zaczęły pojawiać się presje kosztowe ze względu na odrodzenie popytu i tymczasowe zakłócenia w dostawach, ale wzrost zasadniczej inflacji pozostaje umiarkowany” – dodano.

Ożywienie w USA pomoże przyspieszyć globalny wzrost gospodarczy

W raporcie wskazano, że ożywienie w USA, wspierane przez pakiet stymulacyjny prezydenta Joe Bidena, pomoże przyspieszyć globalny wzrost gospodarczy.

Według analityków, należy utrzymać obecne wsparcie ze strony polityki fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, aby podtrzymywać zaufanie i ograniczać niepewność, ale parametry pomocy powinny ewoluować wraz z podstawowym otoczeniem gospodarczym.

„Wsparcie ze strony polityki fiskalnej powinno być uzależnione od stanu gospodarki i tempa szczepień, a nowe środki fiskalne powinny być wdrażane szybko i w pełni, jeśli zajdzie taka potrzeba. Należy unikać przedwczesnego zaostrzenia polityki fiskalnej” – napisano w publikacji.

„Obecne bardzo akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej powinno zostać utrzymane i pozwolić na tymczasowe przekroczenie inflacji zasadniczej, pod warunkiem, że zasadnicza presja cenowa pozostanie dobrze opanowana, z wdrożeniem polityki makroostrożnościowej tam, gdzie jest to konieczne, w celu zapewnienia stabilności finansowej” – dodano.

Poniżej wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z marca 2021 r.

Dane/ prognozy na:2021 |2022 
Dane/ prognozy z:III ’21Różnica względem XII ’20|III’21Różnica względem XII’20
Świat5,61,4|4,00,3
G206,21,6|4,10,4
Strefa Euro3,91,2|3,80,5
Japonia2,70,2|1,80,3
USA6,53,3|4,00,5
Chiny7,8-0,2|4,90
Niemcy3,00,2|3,70,4
Rosja2,7-0,1|2,60,4
Źródło: ISBnews, PAP BIZNES