Odgłosy: Europejska sieć bezpieczeństwa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2009.02.foto.96.a.150xGlobalny kryzys finansowy rozmroził istniejącą architekturę systemu finansowego. Pojawiają się nowe propozycje budowania nowych instytucji ponadnarodowych wyspecjalizowanych w monitorowaniu agencji ratingowych oraz specjalnych wehikułów finansowych. Perspektywy utworzenia jednolitego europejskiego nadzoru na ryzykiem systemu finansowego budzi kontrowersje.

Jan K. Solarz, Akademia Finansów

Przeciwnicy powołania tego typu instytucji alarmują, że prowadzi ona do utraty suwerenności narodowej. Trudno jest uznać, że jest inaczej. Wzajemne powiązanie rynków, instrumentów i instytucji finansowych jest zbyt duże, aby można było mówić, że narodowe państwo jest w stanie dostarczyć dobra publiczne zagwarantowane w konstytucji bez posiadania wpływu na krajowy system finansowy.

Zwolennicy budowania instytucji zapobiegających powtórzeniu błędów przeszłości uznają, że zerwanie z iluzją suwerenności narodowej Wiosny Ludów jest niezbędne w dobie globalizacji i swobodnego przepływu kapitału. W Polsce dysonans pomiędzy potrzebą suwerenności a możliwością jej kultywowania jest szczególnie duży. Składa się na to wysoki udział bankowych spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, przekraczający optymalny udział kapitału zagranicznego w sektorze finansowym oraz niewystarczająca skłonność do oszczędzania.

Splot uwarunkowań historycznych i tradycji narodowej powoduje, że jesteśmy szczególnie wyczuleni na zachowanie suwerenności narodowej. Współcześnie nie demonstruje się ona w sferze militarnej, bo jesteśmy członkami NATO. Przenosi się ona na obszar gospodarczy w ramach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy szczególnie wyczuleni na to, czy jesteśmy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI