Od Wydawcy | Trudne wyzwania na początku roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Paweł Minkinaredaktor naczelny Realia gospodarcze początku roku 2021 są wyjątkowo złożone – wiele istotnych wskaźników makroekonomicznych wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Według licznych prognoz, Polska – w porównaniu z innymi gospodarkami europejskimi – w nowy rok wkracza w stosunkowo uprzywilejowanej pozycji – zarówno w zakresie potencjalnego wzrostu PKB, poziomu bezrobocia czy jakości kredytów. Przedłużający się ­lockdown zdecydowanie negatywnie wpływa jednak na […]

Paweł Minkina
redaktor naczelny

Realia gospodarcze początku roku 2021 są wyjątkowo złożone – wiele istotnych wskaźników makroekonomicznych wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Według licznych prognoz, Polska – w porównaniu z innymi gospodarkami europejskimi – w nowy rok wkracza w stosunkowo uprzywilejowanej pozycji – zarówno w zakresie potencjalnego wzrostu PKB, poziomu bezrobocia czy jakości kredytów. Przedłużający się ­lockdown zdecydowanie negatywnie wpływa jednak na funkcjonowanie przedsiębiorstw i może w dłuższej perspektywie oznaczać potrzebę innego spojrzenia na wiele branż i gałęzi gospodarczych.

Podobnie złożona jest sytuacja krajowego rynku bankowego – najnowsze dane banku centralnego prezentują blisko 45-procentowy spadek jego zysków. Równie dużą niewiadomą pozostaje potencjał rozwojowy sektora w kolejnych kwartałach, zwłaszcza że przychodzi mu funkcjonować w środowisku wyjątkowo niskich stóp procentowych. W rozmowie z „Miesięcznikiem Finansowym BANK” prof. Marek ­Belka przedstawia złożone aspekty makroekonomiczne początku 2021 r., wskazuje na zachodzące zmiany ekonomiczne, gospodarcze oraz kierunki rozwoju technologicznego krajowej i europejskiej gospodarki.

W tym zakresie kluczową rolę może odgrywać proces cyfryzacji społeczeństwa i dostosowanie gospodarki do obecnie obserwowanych zmian technologicznych. Wsparcie rozwoju gospodarczego nierozerwalnie zdaje się być powiązane z potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu rentowności sektora bankowego oraz bardziej elastycznej polityki odnośnie obciążeń regulacyjnych i podatkowych.

Na powyższe problemy, nie tylko gospodarcze, zwraca także uwagę prezes BNP Paribas Bank Polska – Przemek Gdański, który – chociaż pozytywnie odnosi się do możliwości rozwojowych krajowej gospodarki w najbliższych kwartałach – to jednak wymienia wyzwania i potencjalne zagrożenia w tym zakresie. Wskazuje także, że w czasie ciągłych zmian istotną rolę odgrywa obecnie już nie tylko lider, ale przede wszystkim zespół zarządzający określonymi procesami.

W rozpoczętym niedawno roku dużym zadaniem będą również kwestie związane z edukacją. O tym trudnym obszarze opowiada rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski. Podkreśla on między innymi potrzebę zmiany polityki naukowej państwa, mówi o regresie potencjału polskich naukowców oraz konieczności szukania klucza do efektywniejszego współdziałania nauki i biznesu. Zwraca tu szczególną uwagę na coraz większą dominację korporacji w rozwoju technologii. Zagrażają one rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw – tak przecież istotnych w krajowych realiach ekonomicznych.

Jako redakcja staramy się pamiętać o potrzebach MŚP i zmieniającej się gospodarki, dlatego też z początkiem roku uruchamiamy publikację cyklu analiz i artykułów odnoszących się do procesów restrukturyzacji gospodarki. Procesy wznawiania działalności po jej nagłym administracyjnym zawieszeniu wymagają ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, a rola i udział w tym sektora finansowego z pewnością okażą się szczególnie istotne. O tym procesie w obecnym wydaniu MF BANK wspomina prof. Jerzy Hausner.

Chcielibyśmy, by w całym 2021 r., a także i w latach kolejnych, „Miesięcznik Finansowy BANK” był miejscem ożywionych dyskusji poświęconych tematom strategicznym dotyczących nie tylko bankowości i finansów, ale wszystkich kluczowych gałęzi gospodarki.

Zapraszam Państwa do lektury najnowszego numeru.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK