Od 21 lutego 2022 roku nowe zasady zawierania transakcji na Giełdowym Rynku Rolnym

Od 21 lutego 2022 roku nowe zasady zawierania transakcji  na Giełdowym Rynku Rolnym
Fot. stock.adobe.com / BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) wdraża rozwiązania podnoszące atrakcyjność Giełdowego Rynku Rolnego (GRR). Uzgodniono je we współpracy z przedstawicielami branży rolno-spożywczej. Zmiany ułatwiają uczestnikom rynku organizację aukcji na GRR przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa obrotu. Giełdowy Rynek Rolny został uruchomiony w ramach realizacji inicjatyw strategicznych #GPW2022, przypomina w komunikacie GPW.

Od poniedziałku, 21 lutego 2022 roku zasady zawierania transakcji i uczestnictwa w Giełdowym Rynku Rolnym (GRR) będą jeszcze bardziej dopasowane do oczekiwań klientów.

Zniesienie wadium, skrócony czas związany ze zgłoszeniem aukcji oraz skrócony czas jej rozliczenia to istotne zmiany dostosowane do rynkowych reguł funkcjonujących w handlu zbożem

Nowe rozwiązania to pierwszy rezultat prac powołanej w ubiegłym roku Rady Rynku Rolnego, w skład której wchodzą przedstawiciele branży.

‒ Zaproponowane zmiany stanowią bodziec dla zbudowania transparentnego systemu korzyści, jakie Giełdowy Rynek Rolny może zadedykować podmiotom zainteresowanym funkcjonowaniem na Giełdowym Rynku Rolnym.

Rekomendowaliśmy wprowadzenie zmian, które upraszczają i ułatwiają producentom rolnym uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych. Zniesienie wadium, skrócony czas związany ze zgłoszeniem aukcji oraz skrócony czas jej rozliczenia to istotne zmiany dostosowane do rynkowych reguł funkcjonujących w handlu zbożem.

Wiemy, że rynek się zmienia, więc jako rada będziemy rekomendować kolejne zmiany, aby Giełdowy Rynek Rolny i proponowane rozwiązania dotyczące transakcji były dopasowane do potrzeb, zarówno sprzedającego, jak i kupującego ‒ mówi Krzysztof Bojar, członek Rady Rynku Rolnego, wiceprezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

Czytaj także: Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej: celem wspólnych inicjatyw powinno być zwiększenie dostępności kapitału dla polskiej wsi

Giełdowy Rynek Rolny

Giełdowy Rynek Rolny należy do inicjatyw strategicznych Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW). Obecnie oferuje obrót pszenicą, kukurydzą i żytem. Spółką odpowiedzialną za jego prowadzenie jest Towarowa Giełda Energii.

Zależy nam na dopasowaniu zasad do potrzeb uczestników rynku. Nie zmienia to faktu, że Giełdowy Rynek Rolny pozostaje przejrzysty i bezpieczny

W efekcie prac Rady Rynku Rolnego i przedłożonych rekomendacji zarząd spółki zdecydował o wprowadzeniu zmian w regulaminie Giełdowego Rynku Rolnego m.in. w zakresie: skrócenia terminu do 3 dni na złożenie wniosku o aukcję, likwidacji wadium wnoszonego przez uczestnika Systemu Magazynów Autoryzowanych oraz skrócenia czasu rozliczenia do 1 dnia po zakończeniu aukcji.

‒ W krótkim czasie udało nam się wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, co nas bardzo cieszy. Widzimy, że jest wola i przestrzeń do rozmów. Nie możemy ignorować głosu branży rolnej, ponieważ to dla niej powstał Giełdowy Rynek Rolny. Zakres zmian regulacyjnych jest duży i mamy nadzieję, że na tyle istotny, że w niedługim czasie zobaczymy efekty tych zmian w postaci większych obrotów.

Pomimo tego, że Towarowa Giełda Energii posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu platform obrotu, dostrzegamy jednak różnice w porównaniu do funkcjonowania sektora energetycznego.

Rynek rolny rządzi się trochę innymi prawami i dlatego zależy nam na dopasowaniu zasad do potrzeb uczestników rynku. Nie zmienia to faktu, że Giełdowy Rynek Rolny pozostaje przejrzysty i bezpieczny ‒ powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Czytaj także: Senat: pilne wprowadzenie zmian Kodeksu postępowania cywilnego zakończone sukcesem rolników i bankowców

Rada Rynku  Rolnego

Grono  Rady Rynku Rolnego tworzą przedstawiciele:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW).

Szczegółowe zasady działania rynku znajdują się na stronie Towarowej Giełdy Energii.

Czytaj także: Analiza Credit Agricole: Czy polski sektor rolno-spożywczy poradzi sobie z wyższymi kosztami działania?

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych / GPW