Od 1 stycznia 2022 roku będzie nowe świadczenie dla dzieci, do 12 tys. zł?

Od 1 stycznia 2022 roku będzie nowe świadczenie dla dzieci, do 12 tys. zł?
Fot. stock.adobe.com / Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd planuje przyjąć projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, określający warunki i tryb przyznawania nowego świadczenia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł, które ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 36 miesiąca życia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

[AKTUALIZACJA] Nowe świadczenie: nawet 12 tys. zł na dziecko; rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym >>>

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na III kw. Projektowana ustawa stanowi część programu Polski Ład.

„Przedkładany projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w maksymalnej wysokości 12 tysięcy zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

Przewiduje się również zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 […], w wyniku których m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla  dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna” ‒ czytamy w wykazie.

Kapitał opiekuńczy dla mieszkających w Polsce

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać zamieszkałym na terytorium Polski przez okres pobierania tego świadczenia: obywatelom polskim oraz cudzoziemcom.

Rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i dofinansowanie do pobytu w żłobku ma być przyznawane na wniosek, a obsługą świadczeń ma zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ma być świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz nieopodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przyznawanym na wniosek osoby uprawnionej.

Czytaj także: Rodzice i opiekunowie aktywowali już bony turystyczne na ponad 2 mld złotych

Miesięczna wysokość świadczenia pomiędzy 500 zł a 1000 zł

Rodzinny kapitał opiekuńczy oraz koszty jego obsługi mają być finansowane z budżetu państwa.

Przysługująca kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach/ratach. Miesięczna wysokość świadczenia będzie wynosić pomiędzy 500 zł a 1 tys. zł miesięcznie. Rodzic/osoba uprawniona będzie mógł we wniosku określić w jakiej miesięcznej wysokości (racie) chce otrzymywać świadczenie. W przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie maksymalna, miesięczna część (rata) przysługującego świadczenia dla rodziny nie może przekraczać 1,5 tys. zł.

Rodzic/osoba uprawniona będzie mógł we wniosku określić w jakiej miesięcznej wysokości (racie) chce otrzymywać świadczenie

Rodzic adopcyjny ma mieć prawo do świadczenia w okresie pomiędzy 12. a 36. miesiącem liczonym od przysposobienia dziecka nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6. roku życia (obowiązek szkolny) lub do ukończenia 10.  roku życia w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Kto skorzysta ze wsparcia?

Zgodnie z przepisami przejściowymi, prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzinom/osobom uprawnionym, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

Już w pierwszym roku (…) wsparciem ma zostać objętych około 410 tys. dzieci

Osoby te będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36 miesiąca życia, podano także.

Według założeń, już w pierwszym roku jej obowiązywania wsparciem ma zostać objętych około 410 tys. dzieci.

Czytaj także: Banki w świadczeniu Dobry Start 300+ i 500+, o czym warto wiedzieć?

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Projekt obejmuje również zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i określa warunki i tryb przyznawania dofinansowania do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dla dzieci, na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie ma przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i być przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Według szacunków, wsparciem ma zostać objętych około 108 tys. dzieci.

Zarówno rodzinny kapitał opiekuńczy, jak i dofinansowanie do pobytu w żłobku ma być przyznawane na wniosek, a obsługą świadczeń ma zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dofinansowanie ma przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i być przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek

Projektowana zmiana ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przewiduje również wprowadzenie rozwiązań umożliwiających integrację różnych źródeł dofinansowania (środki krajowe, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Krajowego Planu Odbudowy) na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także możliwość finansowania programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ze środków Funduszu Pracy również po 2022 r. 

Czytaj także: Jakie ubezpieczenie warto dokupić dla dziecka na koloniach?

Źródło: ISBnews