Obywatele Ukrainy, pobierający świadczenia na dzieci, powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski

Obywatele Ukrainy, pobierający świadczenia na dzieci, powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski
Fot. stock.adobe.com / HalynaRom
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Uchodźcy z Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS, przypomina Ubezpieczyciel.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju.

‒ Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS.

Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na naszej stronie internetowej ‒ podkreśla Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.

Czytaj także: ZUS udostępnił e-wizyty w języku ukraińskim

E-pismo na formularzu POG

Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć pismo na formularzu ZUS POG (pismo ogólne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). 

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju

‒ Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodziców i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami ‒ zaznacza rzecznik.

Czytaj także: ZUS uruchomił infolinię dla uchodźców / Інфолінія про сімейні виплати для громадян України номер телефону 22 444 02 55

ZUS może weryfikować miejsce pobytu

Zwraca uwagę, że ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego.

‒ ZUS ma dostęp do różnych państwowych rejestrów. Chodzi np. o system informacji oświatowej, centralny wykaz ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną ‒ wyjaśnia rzecznik.

‒ Ponadto, w przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce Zakładu.

ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców ‒ dodaje Paweł Żebrowski.

Jak zaznacza, powinni obywatele Ukrainy poinformować ZUS także w sytuacji, kiedy wyjadą do innych krajów UE.

‒ W ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków ‒ podkreśla Paweł Żebrowski.

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+. Pierwsze pieniądze w ramach 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja 2022 roku.

Czytaj także: ZUS o polskich emeryturach dla uprawnionych uchodźców z Ukrainy oraz o innych formach pomocy

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS