Straż Graniczna

Policjanci
Rynek pracy

Będą podwyżki dla policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej; średnio o 677 zł

Rząd planuje przyjęcie rozporządzeń w sprawie podwyższenia kwoty bazowej dla policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Kwota bazowa ma zostać podwyższona o 0,419, co ma przełożyć się na wzrost wynagrodzeń służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) średnio o 677 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Schengen
Gospodarka

35 lat Europy bez granic – rocznica umowy z Schengen

14 czerwca 1985 roku zawarta została między państwami członkowskimi Wspólnot Europejskich umowa, która odmieniła życie obywateli i przedsiębiorców na starym kontynencie, dając możliwość podróży niezakłóconych kontrolami granicznymi na granicach wewnętrznych w ramach Wspólnot. W tej chwili to jeden z najbardziej widocznych objawów działania Unii Europejskiej, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Nowe prawo sprzeczne z RODO? Projekt ustawy o jawności życia publicznego budzi zastrzeżenia GIODO

Projekt ustawy o jawności życia publicznego zawiera rozwiązania sprzeczne zarówno z obecnie obowiązującymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych, jak również ze stosowanym na terenie całej Wspólnoty od maja 2018 r., ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Niezwykle krytyczną opinię rządowej inicjatywy ustawodawczej przygotował w ostatnim czasie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2016 roku

Opublikowane pod koniec czerwca br. interesujące opracowanie wspólnego autorstwa GUS i Straży Granicznej wykazuje, iż w I kwartale 2016 r. granice Polski przekroczono 59,9 mln razy, z tego 36,7 mln dotyczyło cudzoziemców (61,2%) oraz 23,2 mln Polaków (38,8%). Około 76,1% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,9% zewnętrznej granicy lądowej UE, 9,5% granicy powietrznej i 0,6% morskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nowoczesne technologie i stos pieniędzy
Finanse i gospodarka

Boeing daje zielone światło! Jeppesen Poland z siedzibą w Gdańsku rozpoczyna nowy projekt

Dzięki wsparciu Boeinga, Jeppesen Poland, globalna firma informatyczna, której siedziba mieści się w Gdańsku planuje podwoić liczbę strategicznych działów do 2015 roku. Na atrakcyjną pracę mogą liczyć specjaliści między innymi z dziedzin: IT (w zakresie aplikacji mobilnych), nawigacji, geodezji i kartografii, geoinformacji, lotnictwa i inżynierii materiałowej. W związku z nowym projektem firma zwiększy zatrudnienie z 210 obecnie pracujących do ponad 300 osób.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1