Obsługa PPK w oddziałach Banku Pekao

Obsługa PPK w oddziałach Banku Pekao
Fot. Bank Pekao
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objęte zostały firmy zatrudniające od 50 do 249 osób. Bank Pekao za pośrednictwem ponad 450 przeszkolonych doradców z Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej oraz Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw bierze aktywny udział w oferowaniu tym firmom PPK, zarządzanych i prowadzonych przez Pekao TFI.
Uczestnik #PPK może uzyskać informację o swoich subfunduszach, złożyć dowolną dyspozycję związaną z uczestnictwem w PPK czy zapoznać się z ofertą produktów i usług w oddziałach @BankPekaoSA #BankPekao #Pekao

Pekao TFI to najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce o jednej z najszerszych ofert funduszy inwestycyjnych na polskim rynku oraz wieloletnim doświadczeniu w tworzeniu programów emerytalnych. Pracownicze Plany Kapitałowe w Pekao TFI umożliwiają zwolnienie uczestników PPK z opłaty za zarządzanie do końca 2020 r.

Czytaj także: Prezes Pekao TFI: chcemy zarządzać minimum 10 proc. aktywów zgromadzonych w PPK >>>

Dodatkową zaletą dla pracowników firm, które zdecydują się na podpisanie umów z Pekao TFI, jest możliwość obsługi swoich kont PPK w szerokiej sieci dystrybucji Pekao, obejmującej ponad 640 placówek banku na terenie całego kraju. Od grudnia uczestnik programu może uzyskać informację o swoich subfunduszach, złożyć dowolną dyspozycję związaną z uczestnictwem w PPK czy zapoznać się z ofertą produktów i usług w oddziałach Banku Pekao, w których prowadzona jest obsługa posprzedażowa.

Serwis on-line e-PPK

Dla uczestników PPK, którzy wolą korzystać z internetu, Pekao TFI przygotowało serwis on-line e-PPK, w którym w łatwy i szybki sposób uzyskają informacje na temat zgromadzonych oszczędności i złożą dowolną dyspozycję związaną z uczestnictwem w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Dodatkowo, od stycznia bieżącego roku uczestnicy PPK w Pekao TFI, którzy jednocześnie są klientami Banku Pekao, mogą uzyskać dostęp do swoich prywatnych rejestrów Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jest to możliwe poprzez bankowy serwis Pekao24, gdzie można sprawdzić wartość swoich oszczędności w PPK, numer rejestru oraz aktualną cenę jednostki uczestnictwa. Pozwala to klientom w prosty sposób na bieżąco monitorować stan oszczędności emerytalnych.   

Źródło: Bank Pekao SA