Obowiązkowy split payment: jak uwolnić pieniądze z konta VAT?

Obowiązkowy split payment: jak uwolnić pieniądze z konta VAT?
Fot. stock.adobe.com/ComBart
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 listopada wprowadzony został obowiązkowy split payment w wybranych sektorach gospodarki. Ministerstwo Finansów szacuje, że ponad pół miliona przedsiębiorców z takich branż jak np. elektroniczna, budowlana, czy paliwowa, będzie objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Chociaż nowe prawo blokuje pieniądze na kontach VAT, to rozszerza także możliwości ich odzyskania.

Obecnie #przedsiębiorcy mają większe możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na koncie #VAT #SplitPayment

Fiskus wprowadził mechanizm podzielonej płatności (z ang. split payment) w lipcu 2018 r. na zasadach dobrowolności. Podzielona płatność polega na rozdzieleniu kwoty należnej za fakturę na dwie części – kwotę netto i podatek VAT. Firmy, które są płatnikami VAT, posiadają w banku dwa rachunki – standardowe konto bankowe do rozliczeń i rachunek przeznaczony na VAT. Przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności należność za fakturę jest automatycznie dzielona przez bank na dwie kwoty – kwota netto wpływa na rachunek rozliczeniowy, natomiast kwota VAT na oddzielny rachunek podatkowy.

Czytaj także: Obowiązkowy split payment od 1 listopada. Co dokładnie się zmienia i jakie kary grożą przedsiębiorcom?

Obowiązkowy split payment dla wybranych branż

Sierpniowa ustawa o zmianie ustawy o VAT wprowadza obligatoryjny split payment dla części rynku. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 listopada br. obowiązkowy podział płatności dotyczy 150 grup towarów i usług, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, są to m.in.:

  • surowce wtórne, odpady, złom,
  • wyroby ze stali, metale szlachetne i metale kolorowe,
  • elektronika: laptopy, konsole, smartfony, dyski twarde, procesory itp.,
  • paliwa do samochodów, olej opałowy, olej smarowy,
  • usługi budowlane,
  • części zamiennie i akcesoria do aut i motocykli,
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych.

Obligatoryjny MPP ma zastosowanie jedynie w transakcjach powyżej 15 tys. zł brutto pomiędzy firmami. Z przepisów wynika, że podzielona płatność musi być stosowana tylko w przypadku sprzedaży pomiędzy płatnikami VAT. Nie dotyczy osób fizycznych, czyli mechanizm podzielonej płatności nie grozi Kowalskiemu, który kupuje dla dziecka konsolę do gry.

Wszystkie transakcje poniżej kwoty 15 tys. zł na towary i usługi wyszczególnione w załączniku nr 15 do ustawy VAT podlegają rozliczeniu VAT na ogólnych zasadach. W zakresie tych transakcji przedsiębiorcy mogą, ale nie muszą stosować mechanizm podzielonej płatności.

Czytaj także: Nowy split payment dla firm budowlanych >>>

Może się zdarzyć, że tylko jedna pozycja na fakturze będzie podlegała obowiązkowemu MPP, a kwota na fakturze przewyższy 15 tys. zł brutto. W jaki sposób opłacić taką fakturę?

– Faktura wyższa niż 15 tys. zł brutto, na której znajdzie się jeden produkt z listy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, powinna być opisana do opłacenia z mechanizmem podzielonej płatności. Obowiązek przelewu zgodnie z zasadami MPP odnosi się jedynie do zapłaty za towar lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.  Przedsiębiorca może dokonać oddzielnych przelewów za towary i usługi podlegające pod obligatoryjny split payment oraz wszystkie pozostałe – wyjaśnia Tomasz Jaroszek, ekspert portalu Kapitalni.org, specjalista ds. finansów osobistych.

Problemy z zakupami przy kasie

Wejście w życie od 1 listopada nowych przepisów o rozdzieleniu kwot netto i podatku Vat na dwa konta praktycznie uniemożliwia płacenie kartą płatniczą za zakupy powyżej 15 tys. zł za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

– W sklepach z elektroniką nie ma możliwości zapłacenia przelewem w kasie. Przedsiębiorca, który będzie kupował np. laptopy i zamierza zapłacić firmową kartą, napotka problem. Nowe prawo wymusza na nim zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, który można zrealizować jedynie przez przelew. Ministerstwo Finansów dopiero planuje wprowadzić MPP w transakcjach kartami płatniczymi. Jednak do tego czasu skorzystanie z plastikowego pieniądza przy płaceniu za towary z załącznika nr 15 jest ryzykowne i może być równoznaczne z łamaniem prawa – mówi Tomasz Jaroszek, ekspert portalu Kapitalni.org.

Większe możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na koncie VAT

Razem z wejściem nowych przepisów o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności weszły także w życiu nowe zasady korzystania z konta VAT. Dotychczas można było opłacać z niego jedynie podatek VAT lub zrobić przelew w formacie split payment.

– Obecnie przedsiębiorcy mają większe możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na koncie vatowskim. Mogą zapłacić nimi nie tylko za podatek VAT oraz wykorzystywać w płatnościach typu split payment, ale także opłacić VAT z importu, akcyzę, cło, podatek dochodowy oraz składki do ZUS – wyjaśnia Tomasz Jaroszek, ekspert portalu Kapitalni.org.

Źródło: Kapitalni.org