O VIII Kongresie Gospodarki Elektronicznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

cichowicz.jerzy.01.150x225Zdaniem specjalistów z Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, dynamika rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce stanowi fenomen w skali europejskiej. Opierając się na dostępnych danych statystycznych, można z łatwością wykazać, że w ostatniej dekadzie zaszły poważne zmiany w dzielącym nas dystansie do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Co więcej, w relacji z wieloma krajami jesteśmy w tej dziedzinie liderem. Jaka jest tego geneza? Czy jest to wynik synergii rozwoju sektora telekomunikacyjnego i usług bankowych? Jedno jest pewne - dzięki temu mamy w Polsce bardzo dobry klimat do dalszego rozwoju innowacyjnych inwestycji teleinformatycznych. Trzeba przy tym też pamiętać, że bez udziału Klientów bankowości elektronicznej by tego nie było.

Idąc śladem powyższej inspiracji, skorzystałem z generatora raportów, znajdującego się na stronie Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard) – DIGITAL AGENDA FOR EUROPE. Wygenerowałem wykres, który w oparciu o dane EUROSTAT przedstawia procentowe wykorzystywanie bankowości internetowej przez aktywnych internautów legitymujących się wyższym wykształceniem na przestrzeni ostatniej dekady. Dla większej czytelności wykresu, porównywane z Polską kraje podzieliłem na 3 grupy:

GRUPA 1 – Kraje, z którymi często się porównujemy ze względu na wspólną socjalistyczno-komunistyczną przeszłość.

130613.j.cichowicz.komentarz.wykres.01.500x205GRUPA 2 – Kraje, do których nasza gospodarka wyraźnie zmniejszyła dystans w wyniku kryzysu ekonomicznego ostatnich lat.130613.j.cichowicz.komentarz.wykres.02.500x205

GRUPA 3 – Kraje, z którymi porównujemy się często, traktując ich poziom w wielu dziedzinach jako referencyjny.

130613.j.cichowicz.komentarz.wykres.03.500x205

Powyższe wykresy jednoznacznie potwierdzają opinię Rady Bankowości Elektronicznej. Na przestrzeni ostatniej dekady, nie tylko zmniejszyliśmy dystans dzielący nas do standardów Unii Europejskiej w obszarze wykorzystania tak zaawansowanego serwisu internetowego, jakim jest bankowość elektroniczna, ale dla znacznej grupy państw staliśmy się niekwestionowanym liderem. Nie zmienia tego obrazu fakt, że zestawienie wygenerowałem dla grupy najbardziej aktywnych użytkowników Internetu, a do tego jeszcze legitymujących się wyższym wykształceniem. Pamiętajmy jednak, że aby takie zestawienie w ogóle było możliwe musieliśmy po drodze wykonać gigantyczną pracę związaną z upowszechnieniem dostępu do Internetu. Co należy zrobić aby podobne wskaźniki osiągnąć dla ogółu polskiego społeczeństwa? Jakie przeszkody należy usunąć aby odnotować podobne rezultaty dla usług świadczonych przez administrację państwową?

Między innymi nad takimi problemami będą debatować eksperci zaproszeni do udziału w VIII Kongresie Gospodarki Elektronicznej – 18 czerwca 2013, HOTEL HILTON.

Jerzy Cichowicz