O 20,1% wzrosła liczba i o 30% wartość kredytów dla mikrofirm r/r w październiku ’23

O 20,1% wzrosła liczba i o 30% wartość kredytów dla mikrofirm r/r w październiku ’23
Fot. stock.adobe.com / Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W październiku 2023 r., w porównaniu do października 2022 r., banki udzieliły o 20,1% więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom i na wyższą wartość o 30,0%, poinformował BIK.

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+30,0%) i inwestycyjnych (+26,3%). Nieco mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-1,0%).

W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+46,7%) oraz kredyty inwestycyjne (+44,7%). Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-2,1%).

W okresie styczeń–październik 2023 w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+12,3%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+10,4%).

W okresie tym banki udzieliły mniej o (-7,6%) i o niższej wartości (-12,1%) kredytów inwestycyjnych.

Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych: odpowiednio (+18,7%) i (+16,2%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,4%) i (+6,0%).

tabela kredyty dla mikrofirmm BIK
Źródło: BIK

Czytaj także: We wrześniu mikroprzedsiębiorcy zaciągnęli więcej kredytów i na wyższą wartość

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,66% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie.

Produktowe Indeksy jakości w październiku 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,24%, kredyty w rachunku bieżącym 4,23%, oraz kredyty obrotowe 9,74%. W październiku 2023 r. w porównaniu do września 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,03).

Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do października 2022, ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,05). W okresie 12-miesięcznym polepszyły się (spadły) także Indeksy dwóch rodzajów kredytów: kredytów obrotowych (-0,32) oraz kredytów inwestycyjnych (-0,11).

Pogorszył się (wzrósł) Indeks kredytów. w rachunku bieżącym (+0,20).

Czytaj także: Forum Finansowania MMŚP 2023: jak wesprzeć dostęp do usług finansowych w czasie transformacji?

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Na 13,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,8%) i 3,1 tys. handlowe (24%). Łącznie 71,8% udzielonych w październiku 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory.

Z całkowitej kwoty 1,988 mld zł, banki udzieliły 703 mln zł (35,4%) kredytów firmom z sektora usług oraz 638 mln zł (32%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w październiku 2023 r. 67,4% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W październiku 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+20,6%) oraz budownictwa (+19,5%).

W ujęciu wartościowym w październiku 2023 r. w porównaniu do października 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż.

Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (+40,6%) oraz produkcyjnym (+28,7%).

W ciągu dziesięciu miesięcy 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów.

Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+13,7%) oraz budowlanych (+12,7%).

W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+15,9%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+11,1%) usługowym.

Jakość Portfeli Kredytów dla mikrofirm według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,97% oraz handlowe (5,84%).

Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,28%.

W porównaniu do października 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w dwóch branżach: w produkcji (+1,06) oraz budownictwie (+0,05).

Indeks polepszył się (spadł) w branży usługowej (-0,47) oraz handlowej (-0,08).

Czytaj także: Wartość kredytów inwestycyjnych udzielonych w tym roku firmom MŚP spadła o 34,1 procent

Więcej informacji – Newsletter kredytowy BIK, Mikroprzedsiębiorcy, listopad 2023

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej / BIK