Nowy wiceprezes Zarządu Alior Banku ds. ryzyka

Nowy wiceprezes Zarządu Alior Banku ds. ryzyka
Tomasz Miklas. Źródło: LinkedIn
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Tomaszowi Miklasowi funkcji członka zarządu Alior Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, podał Alior.

13 października 2022 r. Rada nadzorcza Alior Banku powołała Tomasza Miklasa w skład Zarządu, powierzając mu stanowisko wiceprezesa, a także pod warunkiem uzyskania zgody KNF oraz z dniem uzyskania takiej zgody, powierzyła mu funkcję wiceprezesa Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Tomasz Miklas

Związany z Alior Bankiem od 2008 roku. W tym czasie pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym, płynności oraz rynkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu strategicznych projektów w tym z zakresu transformacji organizacji pracy, fuzji, wdrażania nowych produktów i procesów.

Do czasu powołania w skład Zarządu Banku od 2021 roku pełnił w Alior Banku funkcję dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego i odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym portfeli klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, klientów biznesowych oraz nadzór nad polityką kredytową spółki zależnej Alior Leasing.

Ponadto przewodniczył Komitetowi Ryzyka Kredytowego i Inicjatyw Biznesowych oraz był członkiem Komitetu Kredytowego, Komitetu Ryzyka Operacyjnego, Komitetu Ryzyka Modeli oraz Komitetu Rozwoju Banku.
W latach 2017-2021 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym segmentów biznesowych w tym mikroprzedsiębiorstw i klientów biznesowych.

W latach 2013-2017 odpowiadał za zarządzanie ryzykiem kredytowym produktów dla klientów indywidualnych.
Jest absolwentem Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.

Tomasz Miklas spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management.

Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews