Nowy sposób na inwestowanie w Citi Handlowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

citi.handlowy.02.400x259Oferta produktów inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem Citi Handlowy zostaje wzbogacona  o kolejny instrument finansowy. Od 6 do 27 listopada klienci indywidulani Banku posiadający rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Citi Handlowy będą mogli wziąć udział w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii 001 Funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. W pierwszych trzech emisjach produkt będzie dostępny wyłącznie dla klientów Citi Handlowy. Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ zarządzany jest przez specjalistów TFI Quercus.

QUERCUS Multistrategy FIZ jest funduszem mieszanym typu absolutnej stopy zwrotu, zarządzanym przez specjalistów z Quercus TFI S.A. Celem funduszu jest wzrost wartości certyfikatów w długoterminowym horyzoncie czasowym bez względu na koniunkturę rynkową.

Zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną, fundusz może inwestować w różne klasy aktywów, w szczególności w akcje spółek polskich oraz zagranicznych, instrumenty dłużne oraz prawa pochodne na indeksy akcji, instrumenty dłużne i surowce poprzez poszukiwanie możliwości inwestycyjnych zarówno wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej, jak i aktywów przewartościowanych i zajmowanie pozycji krótkiej. Podstawą procesu inwestycyjnego jest analiza fundamentalna.

Zapisy tytułem objęcia certyfikatów nowego funduszu przyjmowane będą wyłącznie w Domu Maklerskim Citi Handlowy oraz w Punktach Przyjmowania Zleceń Citi Handlowy. W pierwszych 3 emisjach produkt będzie dostępny wyłącznie dla klientów Citi Handlowy.

Źródło: Citi Handlowy