Nowy skład Rady IZFiA

Nowy skład Rady IZFiA
Logo IZFiA. Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Do Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami dołączyli Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millenium TFI SA, Tomasz Korab, prezes zarządu EQUES Investment TFI SA oraz ponownie Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI SA.

Zmiany wynikają z zapisów statutu IZFiA który stanowi, że z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby za rok 2021 upływa kadencja po jednym członku Rady Izby wybranym w ramach każdej z grup wchodzących w skład Rady.

Rada Izby składa się z 10 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania. Swoją reprezentację w Radzie posiadają trzy grupy towarzystw Funduszy inwestycyjnych o różnych profilach działalności.

Skład Rady IZFiA

W skład trzech grup w Radzie wchodzą obecnie następujący przedstawiciele zarządów TFI – członków IZFiA:

     Grupa I:Grupa II:     Grupa III
Krzysztof KamińskiŁukasz KędziorPiotr ŻochowskiMałgorzata BarskaEwa MałyszkoMarcin Żółtek  Katarzyna MajchrzakTomasz KorabPaweł PasternokBeata Sax  

– Mam pełną świadomość, że kierowanie organizacją jaką jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest funkcją bardzo odpowiedzialną. Nasi członkowie są liczni, prowadzą różny rodzaj działalności oraz mają wieloosobowe relacje między sobą. Z kolei wyzwania płynące nie tylko z zadań jakie standardowo przed nami stoją, ale również wynikające z nadzwyczajnych sytuacji w otoczeniu społeczno-ekonomicznym, stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego bardzo doceniam fakt pomocy, jaką jest praca członków Rady i ich osobiste zaangażowanie w realizację naszych priorytetów. Wieloletnie doświadczenie wszystkich członków Rady w sektorze zarządzania aktywami, ich wkład merytoryczny jest dla mnie nie mniej ważny, jak akceptacja, pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach. Jestem przekonana, że nowy skład Rady pozwoli nam skuteczniej osiągnąć zakładane cele na najbliższą przyszłość – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

Walne Zgromadzenie Członków Izby dokonało również wyboru członków Komisji Rewizyjnej IZFiA. Na następną kadencję zostali powołani dotychczasowi członkowie: Krzysztof Andrzejczyk z TFI PZU SA, Anna Chojnacka, Pekao TFI SA oraz Piotr Płuska, Quercus TFI SA.

Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami / IZFiA