Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie | Kompetencje cyfrowe dźwignią rozwoju bankowości lokalnej

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie | Kompetencje cyfrowe dźwignią rozwoju bankowości lokalnej
Fot. Svetlana/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jeżeli bank chce nie tylko utrzymać się na rynku, ale i zyskiwać coraz więcej na nim miejsca i coraz więcej klientów, musi odpowiadać na ich potrzeby. I być dla nich dostępny praktycznie o każdej porze. Nie da się tego uczynić bez wykorzystywania nowoczesnych technologii i produktów.

Michał Król
prezes zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (specjalność: bankowość). Autor licznych publikacji, w tym dotyczących jakościowego i ilościowego pomiaru ryzyka kredytowego banków spółdzielczych. Uczestnik konferencji naukowych z obszaru finansów.

Ostatni okres, który w życiu społecznym i gospodarczym całkowicie odmienił także biznesowe zasady oraz perspektywy działania, staje się przedmiotem wszechstronnych analiz oraz opracowań. Część wysiłków badaczy skierowanych jest na sektor finansowy, zwłaszcza zaś bankowy. Niezależnie od przedmiotu rozważań, pojawia się jeden wspólny mianownik. Niemal każdy z analityków zwraca uwagę, iż nowe zachowania społeczne stają się nie tyle determinantą, ile koniecznością z uwagi na potrzebę adaptacji do nowych realiów rynkowych. Spostrzeżenie to obejmuje także bankowość spółdzielczą w kontekście cyfryzacji tego segmentu rynku finansowego. Uzupełniający element toczącego się dyskursu może stanowić obserwacja rozwoju kompetencji cyfrowych.

Jak mawiał znany pisarz, „czas jest najlepszym nauczycielem”. Słowa te, wypowiedziane dość dawno, są wciąż aktualne, zaś wyjątkowa ich trafność dostrzegalna jest we współczesnym biznesie. Dziś nieco więcej wiadomo nie tyle o zmianach, które w jakimś stopniu przyspieszyła sytuacja pandemiczna, ale o nowym rynkowym status quo, którego immanentnym elementem są kompetencje cyfrowe. W bankowości, także tej lokalnej, ostatni czas wykazał, jak ważne jest najpierw zrozumienie, a następnie zastosowanie technologii cyfrowych. Podstawą biznesu bankowego są wszak szybkie, niedrogie, sprawne i bezpieczne funkcjonalności, które wspomagają, czy też udrażniają komunikację w relacjach bank-klient, czyniąc banki bardziej efektywnymi, a przy tym przyjaźniejszymi dla klienta.

Czym są kompetencje i umiejętności cyfrowe?

Zostały one precyzyjnie określone przez europejskie organy już kilka lat temu. Według dokumentu Rady Europejskiej z 2018 r. – „The Digital Competence Framework 2.0”, kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Innymi słowy, kompetencje cyfrowe to zdolność aktywnego uczestniczenia w zdigitalizowanym środowisku, a w przypadku usług finansowych – bankowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W kontekście podmiotowym, z perspektywy bankowości lokalnej, można je rozpatrywać dwojako. Przy czym chodzi zarówno o klientów (będących pierwszym ogniwem), jak i banki – drugie podmiotowe ogniwo. Ewolucja, a być może rewolucja w sferze postaw społecznych i ich wpływu na biznes bankowy, ma charakter ustawiczny. To niewątpliwie szansa, także dla banków spółdzielczych, które jako relatywnie małe podmioty zmagają się z problemem wysokiej relacji kosztów do dochodów. W tym wymiarze wzrost kompetencji cyfrowych staje się autentycznie szansą na poprawę ekonomiki ich działania. Równocześnie nie można zapominać, że choć komunikacja zdalna jest szybsza i tańsza niż tradycyjna, to potrzeba nakładów, by osiągnęła odpowiedni poziom niezawodności. Poniesienie pewnych kosztów jest niezbędne nie tylko ze strony banków, ale&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy / NBS