Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Nowe technologie i programy dla mikrofinansów

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Nowe technologie i programy dla mikrofinansów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
11 grudnia u.br. w Warszawie odbyła się konferencja "Nowe technologie i programy dla mikrofinansów", zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK IF) we współpracy z Fundacją Microfinance Centre (MFC).

Przedstawiono szeroką gamę instrumentów finansowych, jak i dostępnej pomocy bezzwrotnej dla mikro przedsiębiorców w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Dokonano analizy wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w obszarze instytucji mikrofinansowych oraz możliwości ich implementacji. Oceniono rolę i miejsce sektora fintech na rynku mikrofinansowania w Polsce.

Zbigniew Wojciechowski, zastępca dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podkreślił znaczenie rozwoju sektora MŚP oraz przedstawił politykę rządu wobec tego sektora, nakierowaną na tworzenie korzystnych warunków rozwoju poprzez zapewnienie sprzyjającego otoczenia prawnego. Jednym z takich przykładów jest wdrożenie pakietu ustaw pod roboczą nazwą Konstytucja dla Biznesu, a także realizacja szeregu programów wspierających podnoszenie poziomu innowacyjności oraz konkurencyjność podmiotów tego sektora.

Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK IF, zwrócił uwagę na ważną rolę sektora mikroprzedsiębiorstw w polskiej gospodarce, wskazując, że według danych MPiT udział podmiotów zatrudniających do 9 osób w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w Polsce wynosi ponad 95% i jest wyższy od średniej unijnej o ponad 2%. Ponadto podkreślił, że to właśnie mikroprzedsiębiorstwa mają najtrudniejszy dostęp do pozyskania finansowania, co tworzy swoistą lukę finansową, którą mogą pomóc wypełnić Instrumenty Finansowe Programów UE.

Grzegorz Galusek, dyrektor MFC, wskazał, że działające w Polsce fintechy demokratyzują finanse, chociaż nie rozumiemy jeszcze do końca ryzyka wiążącego się z korzystaniem z nowych technologii finansowych. Podkreślał, że większość fintechów zainteresowana jest rynkiem konsumenckim, w mniejszym zaś stopniu małym biznesem, ale niektóre polskie banki podejmują współpracę z fintechami, by rozszerzyć usługi dla małych firm. Również tradycyjne niebankowe instytucje finansowe wspierające mały biznes powinny szerzej wykorzystywać zaawansowane technologie nie tylko w celach marketingowych czy obniżania ryzyka finansowania, ale również do rozwijania niefinansowych sposobów wsparcia, np. przez tworzenie ekosystemów umożliwiających małym firmom wymianę informacji i wiedzy. Wymaga to oczywiście odpowiednich inwestycji, na które nie wszyscy gracze mogą sobie dziś pozwolić.

Dr Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwrócił uwagę na obecną ofertę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI