Nowoczesny Bank Spółdzielczy | IPS | Przejrzyste regulacje wzmocnią bezpieczeństwo sektora

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2015 r. rozpoczęła się cicha rewolucja, która zmienia paradygmat bezpieczeństwa banków spółdzielczych w Polsce. Po wielomiesięcznych dyskusjach lokalne instytucje finansowe uzgodniły warunki współpracy w obszarze bezpieczeństwa i stabilności i podpisały umowę systemu ochrony instytucjonalnej. Poświęcając część swojej niezależności, przekazały w ręce jednostek zarządzających systemami ochrony nadzór nad swoją działalnością, zwiększyły bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania.

Michał Ołdakowski
Od czerwca 2019 r. prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Współtworzył go jako członek komisji organizacyjnej, a następnie wiceprezes zarządu pierwszej kadencji. W bankowości pracuje od dwudziestu lat. Od początku jest związany z zarządzaniem ryzykiem i finansami. Karierę zawodową zaczynał w banku komercyjnym, tworząc mechanizmy pomiaru i zarządzania ryzykiem. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu bankowości i finansów ze znajomością technologii informatycznych. Jako ekspert, a następnie kierownik i dyrektor projektów, wdrażał zaawansowane systemy informatyczne wspierające zarządzanie ryzykiem i rentownością w bankach komercyjnych w Polsce. Ze Spółdzielczą Grupą Bankową związany jest od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA (SGB-Bank SA).


Podpisana przez wszystkich uczestników, wielostronna umowa systemu ochrony jest swoistą konstytucją i fundamentem działania jednostki zarządzającej i uczestników systemów ochrony. To na jej podstawie uczestnicy są zobowiązani przestrzegać wyznaczonych standardów zarządzania ryzykiem, a ramy ich działalności zawarte są w określonych limitach. Systemy ochrony są również odpowiedzialne za realizację audytów wewnętrznych u uczestników. Umiejscowienie funkcji audytu wewnętrznego w jednostce zarządzającej zapewnia niezależność i pozwala stosować jednolite, spójne podejście w każdej badanej instytucji.

Mechanizmy monitorowania sytuacji banków i prewencji zostały uzupełnione opracowanym w jednostce zarządzającej grupowym planem naprawy, dzięki czemu działania naprawcze podejmowane są w sposób ustrukturyzowany w odpowiednim czasie. W efekcie działań podejmowanych przez systemy ochrony i dobrej współpracy z instytucjami sieci bezpieczeństwa, tj. Komisją Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Finansów, konieczna w niektórych przypadkach restrukturyzacja uczestników prowadzona jest w sposób uporządkowany i bezpieczny bez zagrożenia upadłością, utratą depozytów i zaufania klientów.

Wprawdzie piąta rocznica powstania IPS-ów nie jest niczym szczególnym, zwłaszcza jeśli uwzględnimy długą historię bankowości spółdzielczej, to jednak stanowi ona dobrą okazję do pewnych refleksji i przemyśleń. I choć większość mechanizmów, które zostały przyjęte, okazała się właściwa i skuteczna, to warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami, których zmiana poprawiłaby jeszcze funkcjonowanie systemów ochrony, zwiększyłaby ich efektywność ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK