Nowe technologie, cyfryzacja i obrót bezgotówkowy sojusznikami MŚP w dostępie do kredytu

Nowe technologie, cyfryzacja i obrót bezgotówkowy sojusznikami MŚP w dostępie do kredytu
Kredyt Fot. stock.adobe.com/REDPIXEL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowoczesne technologie, cyfryzację i obrót bezgotówkowy uznać można za sojuszników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do kredytu. Takie wnioski płyną z dyskusji, jaka miała miejsce w trakcie konferencji poświęconej dostępowi do kredytu polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowanej 3 lipca br. przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Nowoczesne technologie, cyfryzacja i obrót bezgotówkowy to sojusznicy w dostępie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu #MSP #kredyty #firmy #ZBP

W tematykę poświęconej temu części konferencji ZBP wprowadził jej uczestników Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Przedstawił osiągnięcia Fundacji po 18 miesiącach funkcjonowania. Dzięki programowi nieodpłatnego uzyskania terminali płatniczych, na nasz rynek trafiło 180 tys. urządzeń. Jak się okazuje, do lipca br. 136 tys. nowych podmiotów zaczęło przyjmować płatności bezgotówkowe. To stanowi ok. 30% wszystkich podmiotów realizujących płatności kartami.

Wyjaśnijmy, że od września 2018 r. programem objęto wszystkich, a nie tylko firmy, przyjmujących płatności. Do lipca br. w urządzeniach dostarczonych w ramach programu, przetworzono 4 mld zł płatności bezgotówkowych. Zdaniem Zbigniewa Wiśniewskiego na początku przyszłego roku wszystkich urządzeń do płatności bezgotówkowych w Polsce powinna być ponad milion.

Czytaj także: Dostęp MŚP do kredytu >>>

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Bartosz Kublik, przewodniczący Sekcji Bankowości Spółdzielczej ZBP i prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej; Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Jacek Czech, dyrektor ds. rozwoju w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wojciech Widenka, senior CPO – zarządzający przedsiębiorcami w Centrum Agile – Kredyty i Ubezpieczenia w ING Banku Śląskim SA. Dyskusję moderował dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Wykluczenie cyfrowe

Jak stwierdził Jacek Czech, rozwój technologii daje małym i średnim firmom nowe możliwości rozwojowe. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy korzystają z takich rozwiązań, można nawet powiedzieć, że obserwujemy pewien rodzaj wykluczenia cyfrowego dotyczący MŚP. Zgodził się z tym Rafał Sukiennik i dodał, że zagrożenie wykluczeniem cyfrowym rośnie. Problemem są kompetencje cyfrowe i przekwalifikowywanie osób. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju finansuje obecnie program podłączenia 2 mln gospodarstw domowych do internetu szerokopasmowego. Polska Cyfrowa to oprócz sporych osiągnięć także i koszty. BGK otrzymał stosowne środki na takie programy, zatem i inne banki powinny też aktywnie w nim uczestniczyć. Nasz kraj jest zainteresowany programami UE dotyczącymi cyfryzacji Europy, na razie jednak nie ma jeszcze szczegółowych informacji na ich temat.

Czytaj także: Jak zwiększyć szanse na kredyt dla firmy w 2019 roku?

Cyfrowo rozwijają się także „małe ojczyzny”, także te spoza wielkich aglomeracji. Bartosz Kublik stwierdził, że Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej prowadzi obecnie ok. 36 tys. rachunków depozytowych, 14-15 tys. z nich jest obsługiwanych w kanałach cyfrowych, a 70% przelewów wychodzących z banku to przelewy przez kanały zdalne. Zwrócił także uwagę, że banki spółdzielcze płacą podatki lokalnie i środki z nich pozyskiwane przez administrację są następnie wykorzystywane w „małych ojczyznach”. Wojciech Widenka podkreślił, że dziś trzeba odpowiadać na potrzeby klienta. Bank, by nie wypaść z rynku powinien spełniać ich oczekiwania. Fintechy proponują nowe rozwiązania podobające się klientom, zatem podobnie powinny także działać banki. A także edukować klientów, w tym przedsiębiorców, by umiejętnie wykorzystywali oni nowoczesne rozwiązania cyfrowe.

Źródło: aleBank.pl