Niepokoje prezesów banków komercyjnych w debacie Pulsu Biznesu

Niepokoje prezesów banków komercyjnych w debacie Pulsu Biznesu
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sektor bankowy w Polsce nie tylko przestaje się rozwijać, ale wręcz się zwija, mówili prezesi największych polskich instytucji finansowych w debacie Pulsu Biznesu pod tytułem "Banki zamknięte w pułapce niskiej rentowności"

Uczestnicy debaty wskazywali na fakt, że banki w naszym kraju nie są już w stanie odtwarzać swojego kapitału, co ogranicza możliwości finansowania gospodarki przez sektor bankowy.

Zwracali uwagę, że bez współpracy banków z instytucjami rządowymi, bez udostępnienia ich sprawnej informatycznie i organizacyjnie infrastruktury pomoc dla polskich firm wypłacona w ubiegłym roku w ramach tarczy antykryzysowej nie dotarłaby szybko do adresatów.

Więcej na podatki niż na modernizację

Zauważali, że przed Polską stoi transformacja energetyczna, cyfrowa. Pytali – Czy ktoś jest w stanie wyobrazić sobie tak ogromne przedsięwzięcia bez udziału banków?

Wskazywali na potrzeby modernizacyjne sektora bankowego i na jego nadmierne obciążenia. Przytoczyli dane, z których wynika, że w ubiegłym roku banki w Polsce wydały na inwestycje technologiczne 2 mld zł, a podatku bankowego zapłaciły 3,6 mld zł.

Niepewność prawna

Przypomnieli często powtarzane przez bankowców stwierdzenie, że obciążenia podatkowe sektora  są największe w Europie.

Wyrazili też zaniepokojenie czy w przyszłości, kiedy stopy procentowe w Polsce wzrosną nie będą kwestionowane umowy kredytowe w złotych, tak jak w chwili obecnej są podważane umowy kredytowe we frankach szwajcarskich.

Całość debaty dostępna w Pulsie Biznesu

Źródło: aleBank.pl