NFOŚiGW rozpoczyna program Nowa Energia, nabór wniosków na innowacyjne projekty wodorowe od 18 marca

NFOŚiGW rozpoczyna program Nowa Energia, nabór wniosków na innowacyjne projekty wodorowe od 18 marca
Źródło: NFOŚiGW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Innowacje w obszarze produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru jako pierwsze uzyskają wsparcie w ramach programu Nowa Energia, który uruchamia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym naborze zostanie udostępnione wsparcie w wysokości 300 mln zł - poinformował NFOŚiGW.

‒ Nowa Energia jest programem Narodowego Funduszu, który wspiera wdrożenie innowacyjnych technologii energetycznych.

Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru

Zgodnie z celami PEP2040 służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

300 mln zł na projekty pilotażowe

W pilotażowym naborze wodorowym przewidziano 300 mln zł z pokaźnego budżetu całego programu wynoszącego 2,5 mld zł.

Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu rozwój technologii i produkcji „bezemisyjnego” wodoru oraz technologii przesyłania i wykorzystania wodoru, w tym m.in. technologii: dostosowania infrastruktury do transportu wodoru, magazynowania wodoru, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

Czytaj także: Obecny kryzys szansą dla zielonej transformacji. Klub Polska 2025+

Na początek programu Nowa Energia ‒ technologie wodorowe

‒ Pierwszy nabór w programie Nowa Energia, który dotyczy technologii wodorowych, wpisuje się w założenia Strategii Wodorowej do roku 2030, którą opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Określone w Strategii cele powinny również budować kompetencje polskiego przemysłu w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru – dodaje pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Dzięki programowi Nowa Energia zostaną wdrożone rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie

‒ Technologie wodorowe są bardzo wymagające pod względem materiałowym, inżynierskim i spełnienia warunków bezpieczeństwa.

Dzięki programowi Nowa Energia zostaną wdrożone rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie ze względu na rosnącą w skali globalnej rolę wodoru w procesach konwersji i magazynowania energii – mówi prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Czytaj także: Wodór będzie katalizatorem rynku rozproszonego energii odnawialnej? A co z wykorzystaniem w transporcie?

Nabór innowacyjnych wniosków od 18 marca

Narodowy Fundusz zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków od 18 marca 2021 roku. W doborze projektów do programu kluczowym jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej, zgodnie z definicją określoną w programie.

‒ Czekamy na tych, którzy planują uruchomić produkcję nowego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej lub wdrożyć nową technologię wodorową we własnej działalności.

Następnie, w ciągu roku, będziemy uruchamiali nabory w innych obszarach tematycznych. W czerwcu będziemy przyjmowali projekty w obszarze plus energetyczne budynki, a w sierpniu w kolejnych tematach: inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilne i bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne – podsumowuje wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Kluczowym jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł.

Jeżeli na etapie realizacji okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację.

Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25% pożyczki.

Więcej informacji:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/nowa-energia/ogloszenie-o-naborze/

nowaenergia@nfosigw.gov.pl

Nowa Energia, harmonogram
Źródło: NFOŚiGW
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej