Newsletter neoBANKU – 28.01.2016

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

neobank.01.400x200Informujemy, że od dnia 28 stycznia 2016 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących ofert lokat internetowych:

  • energoLOKATY 3M PLUS – nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 2,7% w skali roku,
  • neoLOKATA ZYSK – nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 2,4% w skali roku,
  • neoLOKATA 3M – nowo otwierane lokaty oprocentowane będą 2,3% w skali roku.

energoLOKATA 3M PLUS jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł. Oferta skierowana jest do nowych Klientów Oddziału onLINE neoBANKU.

neoLOKATA ZYSK jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem, że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 1.000 zł.Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 27 grudnia 2015 roku na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w neoBANKU.

neoLOKATA 3M jest lokatą kwartalną o stałym oprocentowaniu. Każdy Klient spełniający warunki promocji może założyć dowolną liczbę lokat, pod warunkiem że suma lokat nie przekroczy 1 mln zł. Minimalny wkład lokaty to 500 zł. Oferta skierowana jest do Posiadaczy Konta osobistego i Konta rolniczego.

Źródło: neoBANK