NBP: zysk sektora bankowego znacznie niższy; efekt wakacji kredytowych

NBP: zysk sektora bankowego znacznie niższy; efekt wakacji kredytowych
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 4,86 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2022 roku, poinformował Narodowy Bank Polski. W okresie styczeń-czerwiec zysk sektora wyniósł 11,59 mld zł. Według wcześniejszych informacji NBP, zysk netto sektora bankowego wyniósł 7,68 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2021 r. Tak znaczna zmiana spowodowana jest ujęciem skutków wakacji kredytowych w księgach finansowych banków, dodał NBP.

Przy danych za lipiec br. NBP zaznaczył:

Istotna zmiana wartości w porównaniu do poprzedniego okresu wynika z ujęcia skutków wakacji kredytowych w księgach finansowych banków.

Przychody odsetkowe wyniosły w pierwszych siedmiu miesiącach roku 59,33 mld zł wobec 49,46 mld zł po czerwcu. Koszty odsetkowe wyniosły 17,79 mld zł wobec 12,4 mld zł po czerwcu.

Przychody z opłat i prowizji

Przychody z opłat i prowizji wyniosły 14,18 mld zł po lipcu wobec 12,11 mld zł po czerwcu. Koszt wyniosły po lipcu 3,24 mld zł wobec 2,74 mld zł po czerwcu.

Czytaj także: ZBP: wakacje kredytowe będą kosztować 18,3 mld zł w 2022 roku; zyski sektora bankowego mogą być niższe od oczekiwanych >>>

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,19 mld zł na koniec lipca br. (wobec 3,58 mld zł miesiąc wcześniej).

Wartość kredytów mieszkaniowych

Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 483,11 mld zł po lipcu wobec 494,26 mld zł miesiąc wcześniej, podał także NBP.

Wartość mieszkaniowych kredytów złotowych wyniosła 392,3 mld zł w lipcu wobec 405,05 mld zł miesiąc wcześniej. Kredyty denominowane w CHF miały wartość 70,45 mld zł wobec 69,05 mld zł w czerwcu.

Wartość kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ze stwierdzoną utratą wartości wzrosła do 11,99 mld zł w lipcu wobec 11,64 mld zł miesiąc wcześniej.

Aktywa finansowe zabezpieczone hipoteką wyniosły ogółem 639,58 mld zł na koniec lipca wobec 645,98 mld zł miesiąc wcześniej. Wartość hipotek dla gospodarstw domowych wyniosła 396,88 mld zł po lipcu wobec 406,41 mld zł po czerwcu.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, ISBnews