NBP: w polskim prawie nie jest dopuszczalne naliczanie tzw. ujemnego oprocentowania

NBP: w polskim prawie nie jest dopuszczalne naliczanie tzw. ujemnego oprocentowania
Fot. stock.adobe.com/Marek Stokowski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przyjmując, że odsetki stanowią wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, należy uznać, że w polskim prawie nie jest dopuszczalne naliczanie tzw. ujemnego oprocentowania - napisał Narodowy Bank Polski, w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. W projekcie ustawy Ministerstwo Finansów zaproponowało zmianę w zakresie oprocentowania depozytów i środków przyjmowanych w zarządzanie.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, oprocentowanie depozytów u Ministra Finansów jest uzależnione od stóp procentowanych ustalanych na rynku międzybankowym (WIBID) oraz stopy depozytowej Narodowego Banku Polskiego.

„W przypadku wprowadzenia przez Radę Polityki Pieniężnej ujemnej stopy depozytowej NBP lub występowania ujemnych wartości stawek WIBID konieczne jest wprowadzenie możliwości stosowania ujemnego oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów” – podano w uzasadnieniu projektu.

Uzasadnienie NBP

W opinii NBP z maja bieżącego roku, opublikowanej 30 grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przewidywane zmiany w zakresie, w którym odsyłają do „ujemnego oprocentowania” wymagają ponownej pogłębionej analizy oraz odpowiedniej korekty, zgodnie z intencją projektodawcy.

Zaproponowane rozwiązanie jest bowiem niespójne z modelowym pojęciem odsetek.

„Przyjmując, że odsetki stanowią wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, należy uznać, że w polskim prawie nie jest dopuszczalne naliczanie tzw. ujemnego oprocentowania. Dopuszczalne jest natomiast przyznanie uprawnienia do zastrzeżenia i pobierania prowizji bądź opłat” – napisano w opinii NBP.

„W związku z tym, fundamentalnej zmiany wymagałaby regulacja kodeksowa kształtująca pojęcie odsetek poprzez wyraźne wprowadzenie tzw. ujemnego oprocentowania do polskiego porządku prawnego. W tym przypadku zmiany miałyby zastosowanie do różnego rodzaju stosunków prawnych i powinny zostać poddane wieloaspektowej ocenie skutków. Dlatego też należałoby rozważyć zastosowanie alternatywnego rozwiązania, polegającego na wprowadzeniu do projektowanych przepisów postanowień uprawniających do zastrzeżenia i pobierania odpowiedniej prowizji bądź opłat” – dodano.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, PAP BIZNES